Şifremi Unuttum

Haberler

Her Hastalık Aşının Yan Etkisi Gibi Düşünülmemeli

‘Her hastalık aşının yan etkisi gibi düşünülmemeli’

Hürriyet_Logo_Küçük
23 Ocak 2016

Dünyada yaklaşık 240 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı var ve her yıl yaklaşık olarak 600 bin kişi HBV’nin neden olduğu siroz ve kanser nedeniyle yaşamını kaybediyor.

'Her hastalık aşının yan etkisi gibi düşünülmemeli'

Ülkemizde yapılan çalışmalarda HBV taşıyıcılığının yüzde 5 olduğu ve yaklaşık 3.5 milyon kişinin hepatit B ile enfekte olduğu öngörülmekte. Ülkemizde yaklaşık 375 bin -750 bin  arası da Hepatit C hastası var. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nce (KLİMİK) düzenlenen Hepatit Akademisi’nde tüm yönleri ile hepatit ele alındı.

HEPATİT NEDİR?

Karaciğerin iltihaplanmasına hepatit deniliyor. Pek çok nedeni olsa da  karaciğerin iltihaplanmasına en çok hepatit yapan virüsler neden oluyor. Hepatit B virüs (HBV), Hepatit C virüs (HCV) ve hepatit D virüs (HDV) vücutta hayat boyu kalıp karaciğeri ciddi olarak tahrip edebiliyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, toplumda aşı karşıtlarının olduğunu ve geçtiğimiz günlerde bunun bir dava ile gündeme geldiğini kaydetti.

AŞI BİREYE BIRAKILACAK BİR HAK DEĞİL TOPLUMSAL SORUNDUR

“Geçtiğimiz günlerde ikiz çocuklarına Hepatit B aşısı yaptırmak istemeyen ailenin açılan davayı kazanması bizim memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme değil. Sağlık Bakanlığı ve konu ile ilgili uzman dernekler aynı çerçevede olmak üzere bir açıklama yapmıştı. Bunlar Türkiye’nin önde gelen bilim otoriteleri sağlık otoriteleri olarak aşının bireye bırakılacak bir hak olmadığını, toplumsal bir sorun olduğunu  düşünerek yani aşı olmayan kişilerin başka insanların hasta olmasında  rol oynayabileceği düşüncesi ile kişinin ilaç alır gibi bireysel tercihinden ziyade kamusal bir başlık olmasından kaynaklı bireye bırakılamayacağını bildirmişti. Ancak yargının, bilim ve sağlık otoritelerinden farklı yönde düşündüğünü görüyoruz.’’ Prof. Dr. Önder Ergönül, bilim otoritelerine kulak kabartılmasını önerdiklerini belirtti. ‘‘Daha önce çokça yapılan çalışmalarla gösterildi. Buna karar verecek mekanizma yeri yargı değildir. Bilim otoriteleridir. Bilim otoritelerinin görüşü alınır.  Bilim otoritesi derken binlerce yıllık bilimin getirmiş olduğu bilgi birikiminin ve deneyimlerinin tecrübelerin ışığında  söylenen bir söz ağırlığı var bir yanda , diğer yandan da kabaca söylenen bir olgudan yola çıkan bir yaklaşım var, ikisinin ağırlıkları çok farklı. Bunun taktir edilmesini, toplumun da bunu taktir  etme gücüne sahip olmasını diliyoruz.’’

HEPATİ B AŞISI YAŞAM BOYU KORUYOR

KLİMİK Derneği, Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı, Prof.Dr. Bilgehan, Türkiye’de yeni doğanların  hepatit B’ye karşı zorunlu olarak  aşılanması sayesinde , 15 yaş altı grubunda hepatit olgularının azaldığını vurguladı. ‘‘Hepatit C’den korunmak için  aşı bulunmuyor. Hepatit B aşısı ise uzun yıllardır uygulanıyor. Dünyada rutin yeni doğan aşılamasında %90’a ulaşıldığında Hepatit B’ ye bağlı ölüm oranının %84 azalacağı ön görülüyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, 1998 yılında uygulamaya konulan ulusal hepatit B aşılama programı doğrultusunda yeni doğanlar ve risk gruplarının aşılanması başlatılmıştı.  2005 yılında ise ilk-öğretim okullarında adolesan aşılaması programı gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı  2013 istatistik verilerine göre aşı uygulama oranının %99’un üstüne çıktığı, özellikle 15 yaş altı grupta akut viral hepatit olgularında belirgin azalma olduğu ve sağlık çalışanlarında aşılanma oranlarının arttığı  görülmekte.’’  Prof.Dr. Bilgehan Aygen ise hepatit B aşılarının güvenli ve etkinliği yüksek aşılar olduğunu söyledi. Hepatit B aşıları kansere karşı geliştirilmiş ilk aşılar olarak bilinmektedir. Hepatit B virüs enfeksiyonu kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri gibi önemli komplikasyonlara yol açar. Ülkemiz bu enfeksiyonunun sıklığı açısından orta endemisite (yaşam boyu infeksiyon riski %20-60) bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla hepatit B virüs enfeksiyonunun hem dünyada hem de ülkemiz de önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Böyle bir gerçek karşısında ise, önemli olan etkinliği kanıtlanmış aşı ile korunulması mümkün olan bu enfeksiyon hastalığına karşı aşısının mutlaka yapılması gerekliliğidir. Aşı serisini tamamlayanların %95’inden fazlasında koruyucu antikor düzeyi geliştiği ve aşının sağladığı koruyuculuk süresinin en az 20 yıl (büyük olasılıkla yaşam boyu) olduğu bilinmektedir.Hastalık korkusunun azalması aşı komplikasyonlarının önem kazanmasına ve aşıya güvenin azalmasına yol açmaktadır. Oysaki bu durum hastalığın görülme sıklığında artışa neden olarak çok daha olumsuz sonuçlara götürebilir.

ÇOCUKLUKTA BİRÇOK HASTALIK SAPTANABİLİR BU AŞIYLA ALAKALI OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Prof. Dr. Bilgehan Aygen, aşıya bağlı yan etkilerin  olmadığını kaydetti. Çocukluk yaş grubu birçok nörolojik ve metabolik hastalığın belirtilerinin saptandığı ve tanı konulduğu bir yaş grubudur. Aşı yapıldıktan sonra ortaya çıktığı için aşıya bağlı olduğu sanılan, ancak altta yatan başka bir hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkan sorunlar da aşı yan etkileri olarak değerlendirilebilir. Aşılara karşı toplumda güven sağlanması aşı programlarının sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Hem ülke hem de aşı yapılan üniteler açısından güvenli aşılama sistemleri kurulmalı ve yan etki bildirim raporlamaları mutlaka yapılmalıdır.

KLİMİK Derneği, Hepatit Akademisi Düzenleme Kurulu Başkanı, Dr. Yunus Gürbüz, hepatite B’den korunmak için mutlaka aşı yaptırmak gerektiğini şu sözlerle açıklıyor. ‘‘Global olarak, Sirozun %57 sinden HBV, %27’ sinen HCV sorumludur. Bu iki infeksiyon karaciğer kanserinin %50’ sinden fazlasından sorumludur. Türkiye de karaciğer kanserlerinin % 66’sından hepatit B virüs, %29’undan  hepatit C virüsünün sorumlu olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.  Ülkemizde yapılan bir çalışmada karaciğer nakli yapılan hastaların % 61’inden hepatit B ve hepatit C virüsünün sorumlu olduğu saptanmıştır.’’

HEPATİT AKADEMİSİ ANTAKYA’DA TOPLANDI

Milliyet logo
23 Ocak 2016

İHA

hepatit akademiTürk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından düzenlenen Hepatit Akademisi’nde, tüm yönleri ile hepatit ele alındı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından düzenlenen akademide hepatitten korunma yöntemleri ve dünya üzerindeki tedavi yöntemleri de konuşuldu.

“BİLİM OTORİTELERİNE KULAK KABARTILMASINI ÖNERİYORUZ”

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül yaptığı konuşmada toplumda aşı karşıtlarının olduğunu ve geçtiğimiz günlerde bunun bir dava ile gündeme geldiğini kaydetti. Ergönül, “Geçtiğimiz günlerde ikiz çocuklarına Hepatit B aşısı yaptırmak istemeyen ailenin, açılan davayı kazanması bizim memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme değil. sağlık Bakanlığı ve konu ile ilgili uzman dernekler aynı çerçevede olmak üzere bir açıklama yapmıştı. Bunlar Türkiye’nin önde gelen bilim otoriteleri sağlık otoriteleri olarak aşının bireye bırakılacak bir hak olmadığını, toplumsal bir sorun olduğunu düşünerek yani aşı olmayan kişilerin başka insanların hasta olmasında rol oynayabileceği düşüncesi ile kişinin ilaç alır gibi bireysel tercihinden ziyade kamusal bir başlık olmasından kaynaklı bireye bırakılamayacağını bildirmişti. Ancak yargının , bilim ve sağlık otoritelerinden farklı yönde düşündüğünü görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Bilim otoritelerine kulak kabartılmasını önerdiklerini belirten Prof Dr. Ergönül,“Daha önce çokça yapılan çalışmalarla gösterildi. Buna karar verecek mekanizma yeri yargı değildir. Bilim otoriteleridir. Bilim otoritelerinin görüşü alınır. Bilim otoritesi derken binlerce yıllık bilimin getirmiş olduğu bilgi birikiminin ve deneyimlerinin tecrübelerin ışığında söylenen bir söz ağırlığı var bir yanda , diğer yandan da kabaca söylenen bir olgudan yola çıkan bir yaklaşım var, ikisinin ağırlıkları çok farklı. Bunun taktir edilmesini, toplumun da bunu taktir etme gücüne sahip olmasını diliyoruz’’ şeklinde konuştu.

“HEPATİT B AŞISI YAŞAM BOYU KORUYOR”

KLİMİK Derneği, Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı, Prof.Dr. Bilgehan Aygen,Türkiye’de yeni doğanların hepatit B’ye karşı zorunlu olarak aşılanması sayesinde , 15 yaş altı grubunda hepatit olgularının azaldığını vurguladı. Aygen, ‘‘Hepatit C’den korunmak için aşı bulunmuyor. Hepatit B aşısı ise uzun yıllardır uygulanıyor. Dünyada rutin yeni doğan aşılamasında yüzde 90’a ulaşıldığında Hepatit B’ ye bağlı ölüm oranının yüzde 84 azalacağı ön görülüyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, 1998 yılında uygulamaya konulan ulusal hepatit B aşılama programı doğrultusunda yeni doğanlar ve risk gruplarının aşılanması başlatılmıştı. 2005 yılında ise ilk-öğretim okullarında adolesan aşılaması programı gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı 2013 istatistik verilerine göre aşı uygulama oranının yüzde 99’un üstüne çıktığı, özellikle 15 yaş altı grupta AKUT viral hepatit olgularında belirgin azalma olduğu ve sağlık çalışanlarında aşılanma oranlarının arttığı görülmekte’’ diye konuştu.

“HEPATİT B AŞILARI GÜVENLİ VE ETKİNLİĞİ YÜKSEK AŞILAR “

Hepatit B aşılarının güvenli ve etkinliği yüksek aşılar olduğunu söyleyen Prof Dr. Aygen,”Hepatit B aşıları kansere karşı geliştirilmiş ilk aşılar olarak bilinmektedir. Hepatit B virüs enfeksiyonu kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri gibi önemli komplikasyonlara yol açar. Ülkemiz bu enfeksiyonunun sıklığı açısından orta endemisite (yaşam boyu infeksiyon riski yüzde 20-60) bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla hepatit B virüs enfeksiyonunun hem dünyada hem de ülkemiz de önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Böyle bir gerçek karşısında ise, önemli olan etkinliği kanıtlanmış aşı ile korunulması mümkün olan bu enfeksiyon hastalığına karşı aşısının mutlaka yapılması gerekliliğidir “dedi.
Aşı serisini tamamlayanların yüzde 95’inden fazlasında koruyucu antikor düzeyinin geliştiğini ve aşının sağladığı koruyuculuk süresinin en az 20 yıl (büyük olasılıkla yaşam boyu) olduğunu sözlerine ekleyen Aygen,”Hastalık korkusunun azalması aşı komplikasyonlarının önem kazanmasına ve aşıya güvenin azalmasına yol açmaktadır. Oysaki bu durum hastalığın görülme sıklığında artışa neden olarak çok daha olumsuz sonuçlara götürebilir” ifadelerini kullandı.

“AŞIYA BAĞLI YAN ETKİLER BULUNMUYOR”

Aşıya bağlı yan etkilerin olmadığını kaydeden Prof. Dr. Bilgehan Aygen, “Çocukluk yaş grubu birçok nörolojik ve metabolik hastalığın belirtilerinin saptandığı ve tanı konulduğu bir yaş grubudur. Aşı yapıldıktan sonra ortaya çıktığı için aşıya bağlı olduğu sanılan, ancak altta yatan başka bir hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkan sorunlar da aşı yan etkileri olarak değerlendirilebilir. Aşılara karşı toplumda güven sağlanması aşı programlarının sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Hem ülke hem de aşı yapılan üniteler açısından güvenli aşılama sistemleri kurulmalı ve yan etki bildirim raporlamaları mutlaka yapılmalıdır” dedi.

HEPATİTTEN KORUNMAK İÇİN MUTLAKA AŞI YAPILMALI

KLİMİK Derneği, Hepatit Akademisi Düzenleme Kurulu Başkanı, Dr. Yunus Gürbüz, ise hepatite B’den korunmak için mutlaka aşı yaptırmak gerektiğini söyledi.Gürbüz,‘‘Global olarak, Sirozun yüzde 57 sinden HBV, yüzde 27’ sinen HCV sorumludur. Bu iki infeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 50’ sinden fazlasından sorumludur. Türkiye de karaciğer kanserlerinin yüzde 66’sından hepatit B virüs, yüzde 29’undan hepatit C virüsünün sorumlu olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada karaciğer nakli yapılan hastaların yüzde 61’inden hepatit B ve hepatit C virüsünün sorumlu olduğu saptanmıştır’’ şeklinde konuştu.

İlgili Diğer Haberler:

http://www.hurriyet.com.tr/her-hastalik-asinin-yan-etkisi-gibi-dusunulmemeli-40044321

http://www.milliyet.com.tr/hepatit-akademisi-antakya-da-toplandi-istanbul-yerelhaber-1178771/

http://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/hepatit-akademisi-antakyada-toplandi-istanbul-1289074/

http://www.haber7.com/hatay/1763162-turk-klinik-mikrobiyoloji-ve-infeksiyon-hastaliklari-dernegi-baskani-ergonul

http://www.haberler.com/turk-klinik-mikrobiyoloji-ve-infeksiyon-8089161-haberi/

https://www.cihan.com.tr/tr/hatay-antakya-asi-hebatit-be-hebatit-asisi-turk-klinik-mikrobiyoloji-ve-infeksiyon-hastaliklari-dernegince-klimik-prof-dr-onder-ergonul-klimik-dernegi-hepatit-akademisi-duzenleme-kurulu-baskani-dr-yunus-gurbuz-1992179.htm

http://www.haberler.com/hatay-da-asi-konusu-masaya-yatirildi-8089542-haberi/

http://www.milliyet.com.tr/-asi-yaptirmak-bireylere-gundem-2183451/

http://www.hedefhalk.com/hepatit-akademisi-antakyada-toplandi-642151h.htm

http://www.konhaber.com/haber-turk_klinik_mikrobiyoloji_ve_infeksiyon_hastaliklari_dernegi_baskani_ergonul-473572.html

http://www.iskenderunhaber.com/2016/01/22/geleneksel-klimik-hepatit-akademisinin-dorduncusu-hatayda/

http://haberciniz.biz/hatayda-asi-konusu-masaya-yatirildi-3676966h.htm

http://www.haberport.com/saglik/turk-klinik-mikrobiyoloji-ve-infeksiyon-hastaliklari-dernegi-baskani-ergonul-aciklamasi-h96806.html

http://www.haber3.com/hatayda-asi-konusu-masaya-yatirildi-3806572h.htm

http://beyazgazete.com/haber/2016/1/23/hepatit-akademisi-antakya-da-toplandi-3081275.html

http://www.sondakika.com/haber/haber-hatay-da-asi-konusu-masaya-yatirildi-8089542

milliyet_haber