Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (23-27 Mart 2011, Manavgat-Antalya) sırasında konuyla ilgilenen üyelerimizin katılımıyla kurulmuş olan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), 60’a yakın üyesiyle o tarihten itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin değişik yerlerinden viral hepatit hastalarını izleyen üyelerimizin katılımıyla çok merkezli iki moleküler direnç çalışması başlatılmıştır. Bir yıl içinde düzenlenen iki Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS I ve UVHS II) monotematik toplantılar olarak ilgiyle karşılanmıştır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılması amacıyla Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi Kursları farklı merkezlerde yılda dört kez olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalara ek olarak Klimik Hepatit Akademisi 2013 olarak adlandırdığımız ve 24-26 Ocak 2013 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakın Doğu Üniversitesi  işbirliğiyle yeni bir eğitim etkinliğini daha gerçekleştireceğiz. Öncelikle uzmanlık eğitiminin ilk iki yılındaki İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına yönelik olacak bu etkinlik sırasında ders konuları viral hepatitlere ilişkin temel bilgilerden oluşacaktır. Klimik Hepatit Akademisi 2013e toplam 40 katılımcı kabul edilecek ve katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Klimik Hepatit Akademisi 2013ün bu önemli halk sağlığı sorununun üstesinden gelinmesine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler,  bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı