Şifremi Unuttum

6. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 14 Aralık 2012 Cuma Günü Ankara’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 14 Aralık 2012 Cuma günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6. Ultrasonografi Eşliğinde ve Serviste Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenecektir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

6. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE VE SERVİSTE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

9.00-9.15 Açılış

Prof. Dr. Necla TÜLEK
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

9.15-9.45 Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi

Prof. Dr. Onur URAL
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

9.45-10.15 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi

Uzm. Dr. R. Pelin DEMİR-GÜMÜŞDAĞ
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
Radyoloji Bölümü

10.15-10.30 Kahve Arası

10.30-12.30 Uygulamalı Kör Biyopsi

Doç. Dr. Cemal BULUT
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Ultrasonografi Eşliğinde Biyopsi

Uzm. Dr. R. Pelin DEMİR-GÜMÜŞDAĞ
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
Radyoloji Bölümü

12.30- 13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.00 Kronik Viral Hepatitlerin Tanısında Karaciğer Biyopsilerinin Derecelendirilmesi ve Evrelendirilmesi

Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

14.00-14.30 HBV’de Oral Antiviral Tedavi Ne Kadar “Masumdur?”

Doç. Dr. Murat SAYAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Merkez Laboratuvarı PCR Ünitesi

14.30-15.45 Patoloji Yorumlarıyla Kronik Hepatit B Olguları

Doç. Dr. Günay ERTEM
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15.45-16.15 Kahve Molası

16.15-17.30 Patoloji Yorumlarıyla Kronik Hepatit C Olguları

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

 

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

 

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2012’dir.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

 

6. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE VE SERVİSTE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(14 Ekim 2012, Ankara)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi:   klimik@klimik.org.tr ve tuncergunay@yahoo.com (Doç. Dr. Günay ERTEM, Kurs Koordinatörü)

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):