Şifremi Unuttum

Program

21. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

Mersin Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği (Kat: 3)

09.30-10.00 Açılış

Prof. Dr. Ali KAYA
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı, Mersin
21. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu Düzenleme Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. Nesrin TÜRKER
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Viral Hepatit Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

10.00-10.45 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Mersin 

10.45-11.00 Kahve Molası 

11.00-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Uygulama

Dr. Öğr. Üyesi Güliz EVİK
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Mersin

Dr. Öğr. Üyesi Yücel UYSAL
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Mersin

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.00  Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Prof. Dr. F. Demir APAYDIN
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Mersin

14.00-14.30  Kronik Hepatitlerde Patoloji

Doç. Dr. Tuba KARA
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Mersin

14.30-14.45  Kahve Molası

14.45-15.30 Kronik Hepatit B Olgusu ve Karaciğer Patolojisi: Olgu Sunumu

Doç. Dr. Nesrin TÜRKER
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir  

15.30-16.15 Kronik Hepatit C Olgusu ve Karaciğer Patolojisi: Olgu Sunumu

Prof. Dr. Kenan HIZEL
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Ankara 

16.15-16.30 Sertifika Töreni ve Kapanış