Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

18. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09.00-09.15 Açılış

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KARAKEÇİLİ (Konuşma Özeti)
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

Doç. Dr. Süda TEKİN
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

09.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi. Teorik Bilgi ve Uygulama

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KARAKEÇİLİ
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KARAVAŞ
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

12.00-13.30  Öğle Yemeği

13.30-14.00  Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KARAVAŞ (Konuşma Özeti)
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

14.00-14.30  Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji 

Dr. Öğr. Üyesi İlyas SAYAR
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzincan

14.30-14.45  Kahve Molası 

14.45-15.30  Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Şener BARUT
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi

Dr. Öğr. Üyesi İlyas SAYAR (Konuşma Özeti Tam Metin)
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzincan

15.30-16.15  Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Umut Devrim BİNAY (Konuşma Özeti)
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Erzincan

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi

Dr. Öğr. Üyesi İlyas SAYAR (Konuşma Özeti Tam Metin)
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzincan

16.15-16.30 Sertifika Töreni ve Kapanış