Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

 09.00-09.15 Açılış

Prof. Dr. Ali KAYA
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
14. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu
Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
KLİMİK VHÇG Yürütme Kurulu Başkanı

09.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ PDF
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yücel UYSAL
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

12.00-13.30  Öğle Yemeği

13.30-14.00 Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Prof. Dr. F. Demir APAYDIN PDF
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

14.00-15.00 Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Doç. Dr. Elif ŞAHİN-HORASAN PDF
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Figen DORAN PDF
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15.00-15.15  Kahve Molası 

15.15-16.15 Kronik Hepatit C Olgusu 

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Sıla AKHAN PDF
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Figen DORAN PDF
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

16.15-16.45 Kapanış ve Dilekler