Şifremi Unuttum

Kurs Raporu

Kurs Fotoğrafları İçin [Tıklayınız]

Sunumlar İçin [Tıklayınız]

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) 14. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu, 4 Eylül 2015 Cuma günü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde düzenlenmiştir.

Kursa Türkiye’nin farklı illerinde 22 kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerin illere göre dağılımı şu şekilde olmuştur: Adana’dan üç, Ankara’dan beş, Mersin’den (Mersin Devlet Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Tarsus Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalının Asistanları) yedi, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Ordu ve Şanlıurfa’dan birer katılımcı.

Kursta iki oturum başkanı, dört konuşmacı ve biyopsi teorik bilgilendirme ve pratik uygulama aşamasında iki eğitmen görev almıştır.

Kursa katılan on katılımcı başvuruları sırasında transfer ve konaklama talebinde bulunmuşlar, bir gece önce Mersin’e ulaşmaları ve konaklamaları sağlanmıştır.

Kurs sabah 9:00’da Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İnfeksiyon Hastalıkları servisinde yer alan eğitim salonunda Kurs Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya ve VHÇG Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Aygen’in konuşmalarıyla başlamıştır.

İlk oturumda Perkütan Karaciğer Biyopsisi gerekliliği, indikasyon, kontrindikasyon, prosedür ve hasta takibi başlıkları altında Prof. Dr. Gülden Ersöz tarafından anlatıldı. Bunu takiben katılımcılar dört gruba ayrılarak ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulamalı eğitim aşamasına geçtiler. Uygulama bölümünde önceden onayları alınmış dört olguya Prof. Dr. Gülden Ersöz ve Yrd. Doç. Dr. Yücel Uysal tarafından USG eşliğinde perkütan karaciğer biyopsisi yapıldı ve sıradaki grup tarafından hasta başında izlendi. Odaya yerleştirilen kamera ve ses sistemi sayesinde diğer gruplardaki kursiyerler de biyopsiyi gerçek zamanlı olarak dışarıdan seyredebildiler.

Öğleden sonraki ilk oturumda Prof. Dr. F. Demir Apaydın Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri başlıklı eğitimi radyolojide kullanılan görüntüleme yöntemlerinin temel mantığını da içeren bir sunumla yaptı. Arkasından Kronik Hepatit B (Doç. Dr. Elif Şahin-Horasan) ve Hepatit C (Prof. Dr. Sıla Akhan) olgular eşliğinde klinik ve patolojik verileriyle tartışıldı. Hepatit patolojisine genel bir giriş yaptıktan sonra Prof. Dr. Figen Doran olgu sunumlarında karaciğer biyopsisi patoloji preparatlarını değerlendirdi.

Her oturumun sonunda kursiyerler tarafından sorulan sorular cevaplandı ve kurs programı katılım ve teşekkür sertifikalarının verilmesini takiben 17:00’de sona erdi.

Katılımcıların sözel geri bildirimlerine göre çok yararlı bir kurs programı oldu. İlk defa biyopsi yapacak hekimler kursun biyopsi yapabilme yetisini kazanabilmek için önemli bir eğitim olduğunu, daha önce biyopsi yapmış ama uzun zamandır yapmayan hekimler ise cesaret artırıcı ve bilgilerinin tazelendiği bir program olduğunu ifade ettiler.

Ev sahipliğini yapmaktan onur duyduğumuz bu kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu ile VHÇG Yürütme Kurulu olmak üzere, bilgi ve donanımlarını aktaran değerli hocalarımıza, katılımcılara ve teknik destek sağlayıcısı Süer Turizm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali KAYA
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı