Şifremi Unuttum

Kurs Raporu


Kurs Fotoğrafları İçin [Tıklayınız]
Sunumlar İçin [Tıklayınız

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) 13. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu, 9 Ocak 2015 Cuma günü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde düzenlenmiştir.

Kursa Türkiye’nin farklı illerinden 25 kursiyer katılmıştır. Kursta iki oturum başkanı, beş konuşmacı ve biyopsi teorik bilgilendirme ve pratik uygulama aşamasında bir eğitmen görev almıştır.

Kurs sabah 9:00’da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda bulunan eğitim salonunda Kurs Başkanı Prof. Dr. Mustafa Namıduru ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan’ın konuşmalarıyla başlamıştır.

İlk oturumda Perkütan Karaciğer Biyopsi gerekliliği, indikasyon, kontrindikasyon, prosedür ve hasta takibi başlıkları Doç. Dr. Süda Tekin-Koruk tarafından anlatılmıştır. Bunu takiben katılımcılar dört gruba ayrılarak ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulamalı eğitim aşamasına geçtiler. Uygulama bölümünde önceden onayları alınmış beş olguya Doç. Dr. Süda Tekin-Koruk tarafından USG eşliğinde perkütan karaciğer biyopsisi yapıldı ve sıradaki grup tarafından hasta başında izlendi. Odaya yerleştirilen kamera ve ses sistemi sayesinde diğer gruplardaki kursiyerler de biyopsiyi gerçek zamanlı olarak dışarıdan seyredebildiler. Öğleden sonraki ilk oturumda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi; Doç. Dr. Nagihan İnan-Gürcan, Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri başlıklı eğitimi radyolojide kullanılan görüntüleme yöntemlerinin temel mantığını da içeren bir sunumla yaptı. Ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi; Yrd. Doç. Dr. Zehra Bozdağ;  hepatit patolojisine genel bir bakış ve bilgilendirme sunumu yaptıktan sonra Kronik Hepatit B ve Hepatit C (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim üyesi, Prof. Dr. Reşit Mıstık ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İlkay Karaoğlan, Doç. Dr. Vuslat Boşnak) tarafından olgular eşliğinde klinik ve patolojik verileriyle tartışıldı.

Her oturumun sonunda kursiyerler tarafından sorulan sorular cevaplandı ve kurs programı katılım ve teşekkür sertifikalarının verilmesini takiben 17:00’de sona erdi.

Katılımcıların sözel geri bildirimlerine göre çok yararlı bir kurs programı olduğu tespit edildi. İlk defa biyopsi yapacak hekimler kursun biyopsi yapabilme yetisini kazanabilmek için önemli bir eğitim olduğunu, daha önce biyopsi yapmış ama uzun zamandır yapmayan hekimler ise cesaret artırıcı ve bilgilerinin tazelendiği bir program olduğunu ifade ettiler.

Ev sahipliğini yapmaktan onur duyduğumuz bu kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu ile VHÇG Yürütme Kurulu olmak üzere, bilgi ve donanımlarını aktaran değerli hocalarımıza, katılımcılara ve teknik destek sağlayıcısı Süer Turizm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

 

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa NAMIDURU

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Gaziantep.