Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarım,

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de sorun olmaya devam eden viral hepatitlerin önlenmesi, tanısı ve tedavisi uzmanlık alanımızı yakından ilgilendirmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kurulmuş olan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), simpozyum, kurs, atölye, kamp ve akademi etkinlikleri biçiminde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla, viral hepatitlerin önlenmesi, tanısı ve tedavisinde ülkemizdeki son durumu ve yeni gelişmeleri ele almaktadır.

İlki 21 Eylül 2013’te ve ikincisi 12-14 Aralık 2014’te İstanbul’da düzenlenen atölye biçimindeki etkinliğimiz, bu yıl da HepAtölye III: Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Tedavisinde Yeni Antiviraller başlığı altında 4-6 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

HepAtölye III’te kronik hepatit C’deki tedavi protokolleri ve yeni antiviraller güncel gelişmeler ışığında karşılastırmalı  olarak irdelenecektir. Ayrıca olgu sunumları aracılığıyla yeni bilgi ve deneyimler de paylaşılacaktır.

Katkı ve katılımlarınızla anlamlı olacak  HepAtölye III’te buluşmak ve görüşmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.

Doç. Dr. Süda TEKİN
Düzenleme Kurulu Başkanı