Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

1. HepAtölye III, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacak Dernek üyeleri için ücretsizdir*.  
2. VHÇG üyelerinin HepAtölye III için ulaşım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır.
3. HepAtölye III’e katılacak VHÇG üyelerinin üye ödenti borcu olmamalıdır.
4. HepAtölye III’e katılacak VHÇG üyeleri aşağıda  istenen bilgileri 21 Ekim 2015 tarihine değin aşağıdaki adreslere göndermelidir.


İSTENEN BİLGİLER

  • Adı Soyadı
  • Çalıştığı Kurum
  • Görevi
  • GSM
  • E-posta


İLETİŞİM ADRESLERİ

  • klimik@klimik.org.tr
  • mehtapaydin10@gmail.com (Uzm. Dr. Mehtap AYDIN, Genel Sekreter)

*VHÇG üyesi olmayan katılımcıların, 21 Ekim 2015 tarihine değin “online” Başvuru Formu doldurarak başvurması gerekmektedir. İstanbul dışından başvuracakların formları, kendileriyle iletişime geçmesi için turizm acentesine iletilecektir.