Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarım,

Ülkemizde ve dünyada sorun olmaya devam eden viral hepatitlerin önlenmesi, tanısı ve tedavisi uzmanlık alanımızı yakından ilgilendirmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kurulmuş olan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), simpozyum, kurs, atölye, kamp ve akademi etkinlikleri biçiminde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla, viral hepatitlerin önlenmesi, tanısı ve tedavisinde ülkemizdeki son durumu ve yeni gelişmeleri ele almaktadır.

İlki 21 Eylül 2013’te  İstanbul’da düzenlenen atölye biçimindeki etkinliğimizi, bu yıl da HepAtölye: Hepatit C İnfeksiyonunun Tedavisinde Yeni Antiviraller başlığı altında 12-14 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. 

HepAtölye’de kronik hepatit C tedavisindeki güncel gelişmeler ışığında mevcut tedavi protokolleri  ve yeni antiviraller karşılaştırmalı  olarak irdelenecek ve olgu sunumlarıyla bilgi ve deneyimler paylaşılacaktır. 

Katkı ve katılımlarınızla anlamlı olacak  HepAtölye’de buluşmak ve görüşmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.

Uzm. Dr. Saadet YAZICI
HepAtölye Düzenleme Kurulu Başkanı