Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

1. HepAtölye, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacak Dernek üyeleri için ücretsizdir*.  
2. VHÇG üyelerinin HepAtölye için ulaşım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır.
3. HepAtölye’ye katılacak VHÇG üyelerinin üye ödenti borcu olmamalıdır.
4. HepAtölye’ye katılacak VHÇG üyeleri aşağıda  istenen bilgileri 26 Ekim 2014 tarihine değin aşağıdaki adreslere göndermelidir.


İSTENEN BİLGİLER

  • Adı Soyadı
  • Çalıştığı Kurum
  • Görevi
  • GSM
  • E-posta


İLETİŞİM ADRESLERİ

*VHÇG üyesi olmayan katılımcıların, 12 Kasım 2014 tarihine değin“online”  Başvuru Formu doldurarak başvurması gerekmektedir. İstanbul dışından başvuracakların formları, kendileriyle iletişime geçmesi için turizm acentesine iletilecektir.