Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

ATÖLYE

KHC YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DENEYİMİ

21 Eylül 2013 Cumartesi

İstanbul Marriott Hotel Asia
Ataşehir-İstanbul

Düzenleyen
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu

09:30-10:30 Ulaşım ve Kayıt
10:30-11:30 Üçlü Tedavide Etkinlik
Prof. Dr. Onur URAL PDF
11:30-12:30 Üçlü Tedavide Doz Ayarlaması ve İlaç Etkileşimleri
Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN PDF
13:30-14:30 Üçlü Tedavide Yan Etkiler ve Yönetimi
Prof. Dr. Bilgehan AYGEN PDF
14:30-15:30 Özel Konakta Üçlü Tedavi
Prof. Dr. Sıla AKHAN PDF
15:30-16:00 Proteaz İnhibitörlerinin Türkiye Direnç Analizi
Doç. Dr. Murat SAYAN PDF
16:00-16:30 Tartışma ve Kapanış