Şifremi Unuttum

Atölye: KHC Yeni Gelişmeler ve Türkiye Deneyimi (21 Eylül 2013, İstanbul)

 

 

 

[Tıklayınız]

 

ATÖLYE

KHC YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DENEYİMİ

21 Eylül 2013 Cumartesi

İstanbul Marriott Hotel Asia
Ataşehir-İstanbul

Düzenleyen
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu

 PROGRAM

09:30-10:30

Ulaşım ve Kayıt

10:30-11:30

Üçlü Tedavide Etkinlik

Prof. Dr. Onur URAL

11:30-12:30

Üçlü Tedavide Doz Ayarlaması
ve İlaç Etkileşimleri

Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

Üçlü Tedavide Yan Etkiler ve Yönetimi

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN

14:30-15:30

Özel Konakta Üçlü Tedavi

Prof. Dr. Sıla AKHAN

15:30-16:00

Proteaz İnhibitörlerinin Türkiye Direnç Analizi

Doç. Dr. Murat SAYAN

16:00-16:30

Tartışma ve Kapanış