Şifremi Unuttum

Solid Organ Nakli ve COVID-19 Hakkında Sık Sorulan Sorular

ÖNSÖZ

Ülkemizde immün yetmezlikli hasta grupları içinde önemli bir grubu oluşturan nakil hastalarına veya nakil adaylarına doğru yaklaşım hasta ve organ surviyi açısından çok önemlidir. Bununla birlikte pandemi sürecinde birçok hasta grubunda olduğu gibi bu hasta grubunda da COVID-19 ile ilgili belirsizlikler devam etmektedir.

Bu bölümde KLİMİK–NİÇG olarak sahada nakil alıcıları ve adaylarına hizmet sunan infeksiyon hastalıkları uzmanı arkadaşlarımızın bu konuda sık karşılaştıkları soruların cevaplarını en güncel veriler ve öneriler ile bir araya getirmeyi hedefledik. Farklı doğaları gereği KÖK HÜCRE NAKLİ ve SOLİD ORGAN NAKLİ ile ilgili soruları ayrı bölümlerde değerlendirdik.

SOLİD ORGAN NAKLİ VE COVID-19 İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Bu bölüm dört başlık halinde irdelenecektir. Sorulara verilen yanıtlar, güncel literatür gözden geçirilerek hazırlanan NİÇG yorumlarıdır. Her bölüm için daha detaylı bilgi ve kaynakça metnin sonuna eklenmiştir.

Bu bölümde organ nakli hastalarında COVID-19 tedavisi irdelenmeyecektir.