Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler ve Başvuru Formu

SİMPOZYUMUN AMACI
Ülkemizde hızlanan HIV epidemisinin nedenleri ve önleme stratejilerini tartışmak.
SİMPOZYUM TARİHİ
14 Ekim 2017, Cumartesi
SİMPOZYUM MERKEZİ
Radisson Blu Hotel, İstanbul Şişli
19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Cd. No: 2, 34360 Şişli/Istanbul
SİMPOZYUM KATILIMCI SAYISI
100 kişi
BAŞVURU KOŞULLARI
Simpozyuma katılabilmek için Başvuru Formu gönderilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Ülkemizde HIV Epidemiyolojisinin Güncel Durumu ve Önleme Stratejileri toplantısına katılım Başvuru Formu göndererek kayıt yaptıran Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi 30 kişiyle sınırlı olacaktır.
Son Başvuru Formu gönderme tarihi 11 Ekim 2017’dir
İstanbul dışından başvuracak olan katılımcıların Ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine ait olacaktır.
Katılımcının simpozyuma kabul edilmesi, yıl içinde beşeri ruhsat/izin sahiplerinin, sağlık meslek mensuplarına bilimsel toplantılara katılımları için, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca vereceği desteklerden yararlanma haklarının sayısını eksiltmeyecektir.