Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Gilead Sciences İlaç. Tic. Ltd. Şti. işbirliği ile, Londra Chelsea ve Westminster Hastanesi’nde,  16-18 Aralık 2015 tarihlerinde, 3 gün süreyle, 3 kişinin katılabileceği HIV/AIDS ziyaret ve eğitim programı düzenlenecektir. HIV/AIDS konusunda deneyimlerini artırmayı hedefleyen genç meslektaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilecek program için aşağıdaki koşulları taşıyan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının 14/10/2015 tarihine kadar, Başvuru Formu‘nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Adaylarda aranan başvuru koşulları ve istenen belgeler:

  1. a. 40 yaş altında olmak
    b. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak
    c. Klimik Derneği üyesi olmak ve/veya HIV-TR Kohort’a katılan hastanelerden birinde çalışıyor olmak
  2. Kısa özgeçmiş (İngilizce düzeyini gösteren belgeleri [UDS, TOEFL, vb.] ve/veya İngilizce öğrenim görülen kurumların bilgilerini içeren)
  3. Adayın kursa başvurma amacını 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde belirttiği İngilizce niyet ve başvuru mektubu (HIV/AIDS konusundaki deneyim ve gelecek planlarını da içeren)

Başvurular, Prof. Dr. Önder Ergönül, Prof. Dr. Ayşe Willke, Prof. Dr. Volkan Korten, Uzm. Dr. Taner Yıldırmak, Prof. Dr. Deniz Gökengin, Prof. Dr. Halis Akalın ve Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz’un yer aldığı 7 kişilik bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra, seçilen adaylara programın ayrıntıları bildirilecektir.

Adaylardan program dönüşünde edindikleri deneyimlerini HIV/AIDS Çalışma Grubu‘nun düzenlediği toplantılardan birinde paylaşmaları istenecektir.

Bu programa seçilemeyen adaylar, ileride düzenlenmesi planlanan benzer programlara yeniden başvurabileceklerdir.

Başvurular Word dosyası ve JPEG formatında gerekli belgeler gönderilerek ve Başvuru Formu doldurarak yapılacaktır.

 

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Asuman İNAN

HIV/AIDS Çalışma Grubu Sekreteri