Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler ve Başvuru Koşulları

KURSUN AMACI

Öncelikle  uzmanlık eğitiminin dördüncü  ve beşinci yılındakiler olmak üzere İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak HIV/AIDS hastalarının  izlemi için gerekli  güncel ve temel bilgilerin paylaşılması.

KURS TARİHİ

15 Ocak 2022, Cumartesi

KURSUN KATILIMCI SAYISI

60 kişi

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Kurs, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak.
  2. Katılım başvurusunun Başvuru Formu gönderilerek  yapılması zorunludur.
  3. Son Başvuru Formu gönderme tarihi 10 Aralık 2021′dir.
  4. Yalnız ödenti borcu olmayan Dernek üyelerinin başvuruları değerlendirilecektir (Üye ödentileri Dernek sitesinden “online” olarak yapılabilir).
  5. Kurumsal dağılım dengesi gözetilerek daha önceki kurslara katılmamış olan başvuru sahiplerine öncelik verilecektir.