Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler ve Başvuru Koşulları

KURSUN AMACI

Öncelikle  uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü  yılındakiler olmak üzere İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak HIV/AIDS hastalarının  izlemi için gerekli  güncel ve temel bilgilerin paylaşılması.

KURS TARİHİ

15 Aralık 2018 Cumartesi

KURS MERKEZİ

İstanbul Hilton Kozyatağı Hotel

KURSUN KATILIMCI SAYISI

60 kişi

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Kurs, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyeleri için ücretsizdir.
  2. Katılım başvurusunun Başvuru Formu gönderilerek  yapılması zorunludur.
  3. Son Başvuru Formu gönderme tarihi 22 Ekim 2018′dir.
  4. Yalnız ödenti borcu olmayan Dernek üyelerinin başvuruları değerlendirilecektir (Üye ödentileri Dernek sitesinden “online” olarak ödenebilir).
  5. Kurumsal dağılım dengesi gözetilerek daha önceki kurslara katılmamış olan başvuru sahiplerine öncelik verilecektir.
  6. İstanbul dışından 30 katılımcıya konaklama ve ulaşım desteği sağlanacaktır.
  7. Ulaşım ve konaklama desteği istenip istenmediği Başvuru Formu’nda belirtilmelidir.