Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

HIV/AIDS  konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla HIV/AIDS  Çalışma Grubu (HIVÇG) kurulmuştur. HIVÇG ilk olağan Genel Kurulu’nu XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi  (13-17 Mart 2013, Antalya)  sırasında gerçekleştirerek Yürütme Kurulu’nu seçmiş ve çalışmalarını başlatmıştır. HIVÇG, yapacağı ilk etkinliklerin temel eğitim kursları olmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda hazırlanan ilk kurs  İlk Adımda Hasta Yönetimi adıyla 1 Mart 2014’te İstanbul’da yapıldı ve 83 katılımcıya ulaşan yoğun bir ilgiyle karşılaştı; hem katılımcılar hem de eğiticiler açısından yararlı ve başarılı bulundu. Tekrar yapılması yönünde talepler geldi. Bu geri bildirimler yanında katkı ve eleştiriler dikkate alınarak HIVÇG Yürütme Kurulu’nca 2014 yılı son çeyreğinde İlk Adımda Hasta Yönetimi kursunun ikincisinin düzenlenmesine karar verilmişti. Hazırlıkları tamamlanan  II. HIV/AIDS Kursu  20 Aralık 2014 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  asistanları ve HIV/AIDS hastası izleyen uzmanların katılımını beklediğimiz bu kursta konusunda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar eğitim verecektir. Hastalarımıza verdiğimiz hizmetin niteliğini, güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek ortak amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda bir araya geleceğimiz II. HIV/AIDS Kursu‘na  konuyla ilgilenen üyelerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı