Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşımız,

Günümüzde HIV ile birlikte yaşayan hastaların yaşam süreleri uzamış, giderek yaşlanan hastalarda viral baskılanma dışında sık görülen komorbiditelerin yönetimi çok daha önemli bir hale gelmiştir. Ülkemizde de son yıllarda artan hasta sayısıyla birlikte hastanelerimizde bu hastalar için daha iyi hizmet modelleri oluşturulması öncelikli bir konu olarak belirmiş durumdadır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği HIV/AIDS  Çalışma Grubu (HIVÇG), bu konuda katkı sağlamak amacı ile HIV infeksiyonu eşliğinde görülen önemli bazı komorbiditelerin tartışılacağı ve infeksiyon hastalıkları öğretim üyeleri ve uzmanları dışında diğer ilgili disiplinlerden de ulusal ve uluslararası katılımcıların interaktif bir şekilde konuları tartışacağı bir simpozyum düzenlemiş bulunmaktadır.

Bu toplantının hedef kitlesi HIV-AIDS izlemi konusunda deneyimli hekimler ve aynı kurumda birlikte çalıştıkları diğer disiplinlerden bir bakım ağı oluşturma potansiyeli olan meslektaşlarıdır. Bu konuda önde gelen bazı yabancı hekimlerle birlikte değişik disiplinlerden konusunda deneyimli hekimlerin katılımıyla konu tartışılacaktır.

Bu amaç doğrultusunda bir araya geleceğimiz HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu’na konuyla ilgilenen hekimlerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Volkan KORTEN
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği                 
HIV/AIDS Çalışma Grubu ve Simpozyum Başkanı