Şifremi Unuttum

Sınav Kılavuzu

16. İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ALANI YETERLİK SINAVI

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği’nin özerk bir kuruluşu olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından yapılır.

Yeterlik belgeleri  KLİMİK Derneği ve İHKMEYK tarafından verilir. Yeterlik belgesi olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları İHKMEYK doğal üyesi olmaya hak kazanır.

SINAV TARİHİ
12 Ekim 2019, Cumartesi

Teorik Sınav: 09.00
Uygulama Sınavı: 13.30

SINAV YERİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
E Blok 9. Kat
Beşevler, ANKARA

YETERLİK SINAVI UYGULAMASI

Sınav Şekli:  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı teorik ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalıdır. Her aşama, yılda en az bir defa yapılır.  Teorik sınavda başarılı olan adaylar herhangi bir nedenle o yılın uygulama sınavına girememiş ise üç yıl içinde uygulama sınavına girebilir. Uygulama sınavında da başarılı olan aday yeterlik belgesi almaya hak kazanır.

Teorik Sınav:

 1. Sınav bilgi ölçmeye yönelik hazırlanır.
 2. Çoktan seçmeli ve tek doğru cevaplı test usulünde 150 soru yer alır.
 3. Sorular İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı, Bilgi Hedeflerini içerir.
 4. Değerlendirme, 100 üzerinden yapılır, 60 puan alan aday başarılı kabul edilir.
 5. Teorik sınavdan başarılı olanlar, ikinci aşama sınavı olan, uygulama sınavına girmeye hak kazanır.
 6. Teorik sınavda başarılı olamayanlar sınava yeniden başvurabilir.
 7. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlık eğitiminin son yılında olan asistan/araştırma görevlileri sadece teorik sınava başvurabilirler.
 8. Uygulama sınavına sadece uzmanlar girebilir.

Uygulama Sınavı:

 1. Uygulama sınavı adayın klinik ve laboratuvar bilgi ve becerisini ölçmeye yönelik “Nesnel Örgün Klinik ve Sınav” (NÖKS) tipinde hazırlanır.
 2. Bu sınavda, simüle ortamlarda bilgi, beceri ve tutumun objektif bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenir.
 3. Beş durakta (5 ayrı odada) maket, simüle hasta, klinik öykü ve mikroskopik görüntü üzerinde adayın iletişim becerileriyle muayene, tanı, tedavi yaklaşımları ve uygulama becerileri değerlendirilir.
 4. Her durakta aday için hazırlanmış ve yapacakları ile ilgili yol gösterici notlar vardır.
 5. Değerlendirme, daha önceden belirlenmiş veya tanımlanmış kesin kriterler üzerinden yapılır. Bunun için her durakta hedeflenen basamakların tanımlandığı önceden hazırlanmış kontrol (değerlendirme) listeleri kullanılır.
 6. Her durakta görevli jüri üyesi, bu listede yer alan basamakların aday tarafından gerçekleştirilmesini gözler ve önceden hazırlanan kontrol listelerinde işaretlemeleri yaparak adayın o duraktan aldığı puanı belirler.
 7. Uygulama sınavının tümü 100 puan değerindedir; en az 60 puan alan aday başarılı kabul edilir.
 8. Başarılı olmayanlar uygulama sınavına yeniden başvurabilir.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

Sınava İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olanlar ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlık eğitiminin son yılında olan asistan /araştırma görevlileri başvurabilirler. Son yıl asistan/araştırma görevlileri sadece teorik sınav aşamasına katılabilirler.

Yeterlik belgesi alabilmek için uygulama sınavına girme hakkını uzmanlık sonrası elde edebilirler. Teorik sınavdan başarılı olanlara bu sınavdaki başarılarını gösteren bir belge verilir.

BAŞVURU ADRESİ

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Cad. No: 70 D. 7

34363 Şişli/İstanbul

Tel ve Faks: (0212) 219 54 82

E-posta: klimik@klimik.org.tr

BAŞVURU ÜCRETİ

25 TL

ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA HESAP NO

Türkiye İş Bankası
İstanbul Tıp Fakültesi Şubesi
1200-100087