Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Davet

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın yeterlik (board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilmektedir.Bu yıl İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’nın on dördüncüsü 22-26 Mart 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi öncesinde 21 Mart  2017 tarihinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yeterlik Belgesi alabilmek için sınavın  her iki aşamasında da başarılı olmak gerekmektedir.  Uzmanlık eğitiminin son yılında teorik sınavda başarılı olmuş olan uzmanlarımızın sadece uygulama aşamasına girerek yeterlik belgesine sahip olabileceklerini hatırlatırız.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncelleme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge kazandıracaktır. İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını elde edeceğini; ayrıca Klimik Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz.

Uzmanlık alanındaki bilgi ve becerilerinizi belgeleyeceğiniz bu sınava katılımınızı bekliyor; yeterlik sınavında başarılı olan dernek üyelerimizin bir sonraki kongremizde kongre katılım ve konaklama burs  hakkı elde edeceklerini müjdeleyerek şimdiden başarı dileklerimizi iletiyoruz.

 

 Prof. Dr. Firdevs Aktaş                                          Prof. Dr. Neşe Saltoğlu

İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı           İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı