Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Davet

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın yeterlik (board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 13. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı 21-25 Kasım 2016 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan KLİMİK Derneği Okulu (KİDOK) kapsamında KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP) sonrasında 26 Kasım 2016 tarihinde aynı fakültenin “İyi Hekimlik Uygulama Merkezi”nde teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yeterlik Belgesi alabilmek için sınavın her iki aşamasında da başarılı olmak gerekmektedir. Uzmanlık eğitiminin son yılında katıldıkları Yeterlik Teorik Sınavında başarılı olmuş olan uzmanlarımızın sadece uygulama aşamasına girerek yeterlik belgesine sahip olabileceklerini anımsatırız.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncelleme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge kazandıracaktır. İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını elde edeceğini; ayrıca Klimik Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz. Sizi 13. Yeterlik Sınavı’na başvurarak uzmanlık alanımızda sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinizi İHKMEYK Yeterlik Belgesi ile kanıtlamaya davet ediyor ve başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ Prof. Dr. Neşe Saltoğlu
İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı