Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Program

 

10 EYLÜL 2021, CUMA

SALON A SALON B
11.00 – 11.15 Açılış
11.15 – 12.15 Simpozyum 1

SARS-CoV-2 ve Pandemiden Neler Öğrendik, Ne Dersler Aldık?

Oturum Başkanı: Haluk ERAKSOY

Virustan Neler Öğrendik? Ne Dersler Aldık?

Kenan MİDİLLİ

Pandemiden Neler Öğrendik? Ne Dersler Aldık?

Alpay AZAP

12.15 – 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 14.00 Simpozyum 2

SARS-CoV-2 Varyantları

Oturum Başkanı: Füsun CAN

Varyant Gelişimini Kolaylaştıran Faktörler

Mert KUŞKUCU

Hastalığın Epidemiyolojisine ve Klinik Seyrine Etkileri

Hayat KUMBASAR-KARAOSMANOĞLU

14.00 – 14.45 Uydu Simpozyumu 1 / ABDİ İBRAHİM

COVID-19 Pandemisinde Bakteriyel Pnömoni Yönetimi

Esin ŞENOL

14.45 – 15.00 Kahve Molası
15.00-15.30 Uydu Simpozyumu 2 / ROCHE DİAGNOSTİK

Covid-19’da Antijen ve Antikor Testlerinde Son Durum

Oturum Başkanı: Murat AKOVA

Konuşmacılar: Füsun CAN

 

15.30-16.30 Simpozyum 3

SARS-CoV-2’nin Hikayesi

Oturum Başkanı: Bilgehan AYGEN

SARS-CoV-2: Virolojik Özellikleri

Selda ERENSOY

SARS-CoV-2’nin Kaynakları: Nereden Çıktı Bu Virus?

Semih TAREEN


16.30-17.30 Simpozyum 4

Pandemi ve Toplum

Oturum Başkanı: Pınar OKYAY

Pandemide Toplumla İletişim Nasıl Olmalı?

Sibel SAKARYA

Pandeminin Sosyal Boyutları

Kayıhan PALA

Pandemide Sosyal Medyanın Rolü

Esin ŞENOL

 


17.30 – 20.30 KLİMİK Derneği Olağan Genel Kurulu
11 EYLÜL 2021, CUMARTESİ
SALON A SALON B
09.00 – 10.30 Simpozyum 5

COVID-19 Epidemiyolojisinde Güncel Durum

Oturum Başkanı: Alpay AZAP

Türkiye ve Dünya’da Son Durum, Başaranlar, Başaramayanlar, Nedenleri

Önder ERGÖNÜL

Farmasötik Olmayan Önlemler: Hangisi Daha Etkili

İlker KAYI

COVID-19 Gelecek Senaryoları

Banu ÇAKIR

COVID-19 Olguları Tartışması

Oturum Başkanları: Gökhan AYGÜN, Bilgül METE

10.30 – 10.45 Kahve Molası
10.45 – 11.45 Simpozyum 6

COVID-19’un Patogenezi

Oturum Başkanı: Necla TÜLEK

Virusun Yaptıkları

Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

İmmun Sistemin Yaptıkları

Barbaros ORAL

Simpozyum 7

Pandemide Kronik Hepatit C

Oturum Başkanı: Neşe DEMİRTÜRK

Kronik Hepatit C Tedavisi

Bilgehan AYGEN

Pandemide KHC Tedavisinde Yaşanan Sorunlar

Süda TEKİN

11.45 – 12.30 Uydu Simpozyumu 3 / GILEAD

Oturum Başkanı: Rabin SABA

COVID-19 İlişkili İnvazif Fungal İnfeksiyonlar: Risk Faktörleri & Tanı & Tedavi

Alpay AZAP

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.30 Simpozyum 8

COVID-19 Risk Faktörleri

Oturum Başkanı: Hande ARSLAN

Hastalığa Yakalanma Riskini Artıranlar

Süda TEKİN

Hastalığı Ağır Geçirme Riski ve Skorlamalar

Neşe DEMİRTÜRK

Poster Oturumu

Oturum Başkanı: Rıza Aytaç ÇETİNKAYA

14.30 – 15.30 Simpozyum 9

COVID-19 Klinik ve Laboratuvar Bulguları

Oturum Başkanı: Ayşe WILLKE

Klinik Semptom ve Bulgular

Mehtap AYDIN

Laboratuvar Bulguları

Bülent ERTUĞRUL

15.30 – 15.45 Kahve Molası
15.45 – 17.15 Simpozyum 10

COVID-19 Testleri: Hastalığın Tanı ve Kontrolünde Ne Kadar Yararlı?

Oturum Başkanı: Yeşim TAŞOVA

PCR Testleri

Zeynep Ceren KARAHAN

Antijen Testleri

Ayşe BATIREL

Antikor Testleri

Funda ŞİMŞEK

Sözel Sunum Oturumu 1

Oturum Başkanı: Asuman İNAN

17.15 – 18.45 Simpozyum 11

COVID-19’un Anti-viral Tedavisi

Oturum Başkanı: Volkan KORTEN

Virusu Hedefleyenler

Onur URAL

Virusa Yardımcı Konak Proteinlerini Hedefleyenler

Hande AYDEMİR

Lokal Etkili Ajanlar

Gamze KALIN-ÜNÜVAR

Sözel Sunum Oturumu 2

Oturum Başkanı: Gönül ŞENGÖZ

12 EYLÜL 2021, PAZAR

SALON A SALON B
09.00 – 10.30 Simpozyum 12

COVID-19’da Diğer Tedaviler

Oturum Başkanı: Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ

Anti-İnflamatuar Tedaviler

Elif TÜKENMEZ-TİGEN

Anti-Sitokin Tedaviler

Şiran KESKE

Anti-Koagülan Tedaviler

Filiz PEHLİVANOĞLU

10.30 – 10.45 Kahve Molası
10.45 – 12.45 Simpozyum 13

COVID-19 Aşıları

Oturum Başkanı: Neşe SALTOĞLU

İnaktive Virus ve Viral Vektör Aşıları -Etkinlik/İstenmeyen Etkiler

Murat AKOVA

mRNA ve Protein Temelli Aşılar -Etkinlik/İstenmeyen Etkiler

Ali ACAR

Yerli Aşı Çalışmalarında Son Durum

Aykut ÖZDARENDELİ, İhsan GÜRSEL

Koronavirus Aşılarının Geleceği

Derya UNUTMAZ

12.45 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.15 Uydu Simpozyumu 4 / PFIZER

Yeni Bakış, Yeni Başlangıç: -Gram (-) Enfeksiyonlarda Yeni Başlangıç

Konuşmacılar: Önder ERGÖNÜL, Mesut YILMAZ

14.15 – 15.15 Simpozyum 14

COVID-19’un Hastanelerde Kontrolü

Oturum Başkanı: Gülden ERSÖZ

COVID-19’un Sağlık Çalışanları ve Hastanelerde Kontrolü

Özlem AZAP

COVID-19’da Antibiyotik Kullanımın Akılcı Hale Getirilmesi

Emel YILMAZ

15.15 – 16.15 Simpozyum 15

COVID-19’da Nozokomiyal İnfeksiyonlar

Oturum Başkanı: Halis AKALIN

COVID-19’la İlişkili Mantar İnfeksiyonları

Onur KAYA

COVID-19 Hastalarında Diğer Nozokomiyal İnfeksiyonlar

Hüseyin BİLGİN

16.15 – 16.30 Kahve Molası
16.30 – 18.00 Simpozyum 16

COVID-19’un Komplikasyonları ve Yönetimi

Oturum Başkanı: Esra TANYEL

ARDS ve Sepsis

Barçın ÖZTÜRK

Kardiyak ve MSS Komplikasyonları

Aslıhan DEMİREL

Diğer Komplikasyonlar

Faruk KARAKEÇİLİ

18.00 – 19.00 Simpozyum 17

Akut COVID-19’dan Sonrası

Oturum Başkanı: Ayten KADANALI

Taburcu Sonrası Hasta Takip ve Yönetimi

Selda SAYIN-KUTLU

Uzamış COVID-19

Nesrin TÜRKER

MIS-A ve MIS-C

Atahan ÇAĞATAY

19.00 – 19.30 Kapanış Töreni