Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA SEPSİS YÖNETİMİ SİMPOZYUMU

7 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Derslik ve Pratik Salonları

ÇAĞRI

İnfeksiyon hastalığına vücudun verdiği aşırı ve kontrolsüz bir yanıt olarak tanımlanabilen sepsis, ciddi sonuçlar ile karşı karşıya bırakan bir infeksiyon hastalığı komplikasyonu olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. İleri yaş, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar ya da buna neden olabilecek ilaçların kullanılması ve çok ilaca dirençli mikroorganizmalar ile gelişen infeksiyonlar sepsis gelişimini kolaylaştıran faktörlerin başında yer almaktadırlar.

Sepsisin erken tanısı ve tedavisi sağkalım oranını artırmaktadır. Sepsiste sürecin hızla ilerleyerek septik şok ve çoklu organ yetmezliğine dönüşebileceği göz önüne alındığında erken tanı kadar tedavide erken ve hızlı multidisipliner yaklaşımın da önemli olduğu bir gerçektir.

Bu bir gün sürecek olan simpozyumda, sepsisle ilgili rehberlerdeki en son tanımlar, fizyopatoloji, sepsiste solunum ve dolaşım yolu bütünlüğünün sağlanması, erken ve hızlı tanıda kullanılan en son yöntemler, bakterilerin ve mantarların oluşturduğu sepsiste güncel antimikrobiyal tedaviler, sepsis tedavisinde sepsisin aşamalarına göre antimikrobiyal dışı diğer tedavi yöntemleri konuşulacaktır. Ayrıca maketler üzerinde hava yolu ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları gösterilecek, uygulattırılacak ayrıca olgu üzerinden sepsisin tüm aşamaları öykü, yakınma, fizik muayene bulguları, rutin laboratuvar ve özgül tanı yöntemleriyle interaktif tartışılacaktır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Acil Tıp Okulu (ATOK) ve Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) işbirliğiyle yapılacak olan teorik ve uygulamalı bu simpozyuma katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Başvuru için e-posta adresleri: cagri.buke@gmail.com ve selahattin.kiyan@ege.edu.tr dir.

7 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Derslik ve Uygulama Salonları’nda yapılacak olan “İnfeksiyon Hastalıklarında Sepsis Yönetimi Simpozyumu”na katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Simpozyum Başkanı

           Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Simpozyum Başkanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

                Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı