Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler

Son Başvuru Tarihi
26 Eylül 2011

Okul Tarihi
12 – 16 Ekim 2011

Okul Merkezi
Tüm bilimsel program ve konaklamalar Dedeman Konya Hotel & Convention Center Konya’da gerçekleşecektir.

Okulun Amacı
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının sık karşılaştıkları sorunlu infeksiyonların tartışılarak birlikte çözüm aranması ve yeterlik sınavında başarının artırılması.

Okulun Kapsamı
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında, sorunlu infeksiyonlara ilişkin olgu bazında tartışma ve bilgilerin güncellenmesi.

Okulun Katılımcı Sayısı
Elli kişi

Katılım Koşulları

1 – Klimik Güz Okulu 2011’e başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği üyesi olmak ya da üyelik başvurusunda bulunmuş olmak gerekmektedir.

2 – Klimik Güz Okulu 2011’e İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitiminin en az ikinci yılında olan uzmanlık öğrencileri ve üniversite ve eğitim hastanesi dışında çalışan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları kabul edilecektir.

3 – Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlıdır.

4 – Başvuruların 50 kişiyi geçmesi durumunda her kurumdan en az bir katılımcının kabul edilmesi esas alınacaktır.

5 – Katılımcıların okul ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği tarafından, ulaşım giderleri ise katılımcının kendisi tarafından  karşılanacaktır.

6 – Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

7 – Katılımcıların tüm oturumlara katılması zorunludur.

8 – Başvurular web sitesi üzerinden “Başvuru Formu” doldurularak yapılmalıdır.

 

İzlenecek Yöntem

Sorunlu infeksiyonlar 11 panel halinde ele alınacaktır.

Her panelde sunumlar aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır:

·       Sorunlu infeksiyon olgusunun interaktif bir biçimde sunulması,

·       Bu sırada sorulacak çoktan seçmeli soruların oylaç (key-pad) ile yanıtlanması,

·       Olgunun güncel bilgiler ışığında panelistler ve katılımcılarla birlikte tartışılması,

·       Gün sonunda, incelenen konuların tartışılması ve değerlendirme sınavının yapılması.

Katılım Sertifikası
Okula katılan tüm katılımcılara sertifika verilecektir.