Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği, 25. yaşını kutlarken “yedi bölgede yedi etkinlik” programı çerçevesindeki İç Anadolu Bölgesi etkinliği olarak Olgularla Sorunlu İnfeksiyonlarkonusunun ele alınacağı Klimik Güz Okulu 2011,  12-16 Ekim 2011 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle düzenlenen Klimik Güz Okulu 2011’e, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitiminin en az ikinci yılında olan uzmanlık öğrencileri ve üniversite ve eğitim hastanesi dışında çalışan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları kabul edilecektir.

Klimik Derneği, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak, bugüne değin 12 Klimik Okulu düzenlemiştir. Derneğimizin Yeterlik Kurulu da her yıl teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlik sınavları yapmaktadır.  Klimik Okulları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarını ve eğitiminin son yılındaki uzmanlık öğrencilerini bu sınava hazırlayan bir işlev kazanmaya başlamıştır.  Bu durum, Klimik Okullarının 13.’sünün bilimsel programı hazırlanırken de göz önünde bulundurulmuştur.

Bilimsel Program’da günlük İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlu patojenlerin yol açtığı, tanı ve tedavisi güç infeksiyonlar, değişik kurumlarımızda görevli eğiticilerce tartışmaya açılacak ve çözümleri hep birlikte interaktif olarak aranacaktır. Gün sonu ve okul sonu değerlendirme sınavlarıyla katılımcıların başarıları değerlendirilecektir.

Çok çeşitli uygarlıklara sahne olmuş, MÖ 7000 yılına dek uzanan bir tarihin izlerini taşıyan ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya, tarihi eserleriyle bir açık hava müzesi görünümündedir.  12-16 Ekim 2011 tarihlerinde Konya’da gerçekleştireceğimiz Klimik Güz Okulu 2011’in,belleklerimizde, hem mesleki bilgilerimizi güncellediğimiz verimli geçen bir etkinlik olarak yer edineceğini, hem de sosyal ve kültürel yönden izler bırakacağını umuyoruz.

İnsanlığa Her ne olursan ol, yine gel sözleriyle seslenen Mevlana’nın çağrısını biz de yineliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Onur URAL                                                     Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi                Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji           İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Anabilim Dalı Başkanı                                                    Başkanı