Şifremi Unuttum

KUTEP 2022 Ders Programı

1. GÜN 5 Aralık 2022, Pazartesi
Teorik Eğitim Gün Sorumluları: Emel Yılmaz, Gülden Ersöz
08.30-09.10 Açılış Konuşması 

Asuman İnan, Okul Sekreteri

Serap Şimşek-Yavuz, Dernek Başkanı

Emel Yılmaz, Okul Başkanı

Onur Ural, Onursal Başkan

09.10-09.40 Tanışma, Beklentiler, Güne Isınma ve Ön Test
 
09.40-10.00 Ders Arası
 
10.00-11.30 Akut Viral Hepatitler (Olgu Örnekleri Eşliğinde) [PDF]
Ali Asan
Kronik Hepatitlerde Epidemiyoloji, Klinik Tanı ve Ayırıcı Tanı [PDF]
Bilgehan Aygen
Kronik Viral Hepatit Tedavisi [PDF]
Yunus Gürbüz
 
11.30-11.40 Ders Arası
 
11.40-12.20 COVID-19
Serap Şimşek-Yavuz
12.20-13.00 Öğle Yemeği
13.00-13.20 Isınma-(Buz Kırma)
Gülden Ersöz
13.20-14.00 Seyahat Tıbbı [PDF]
Gülden Ersöz
 
14.00-14.40 Kardiyovasküler Sistem İnfeksiyonları-Endokarditler [PDF]
Özlem Azap
 
14.40-15.00 Ders Arası
 
15.00-15.40 Ateş ve Döküntülü Hastalıklar [PDF]
Adalet Altunsoy
15.40-16.20 Özel Konakta Görülen İnfeksiyonlar Patogenez, Klinik, Tanı ve Tedavi (HIV) [PDF]
Figen Kaptan
16.20-16.30 Ders Arası
16.30-17.10 Özel Konakta İnfeksiyonlar (FEN) [PDF]
Güven Çelebi
17.10-17.50 Özel konakta Görülen İnfeksiyonlar-Fırsatçı İnfeksiyonların Yönetimi (HIV) [PDF]
Asuman İnan
 
17.50-18.10 Son Test ve Günün Değerlendirilmesi
 
Sosyal Etkinlik
   
2. GÜN 6 Aralık 2022, Salı
   
Teorik Eğitim Gün Sorumluları: Aysel Kocagül-Çelikbaş, Emel Azak
 
08.30-09.00 Güne Isınma ve Ön Test
 
09.00-09.10 Ders Arası
 
09.10-09.40 SSS İnfeksiyonları-Akut Menenjitler (Viral-Bakteriyel) [PDF]
Necla Tülek 
09.40-10.10 SSS İnfeksiyonları-Kronik Menenjitli olgulara yaklaşım (Bruselloz ve TBC Ağırlıklı) [PDF]
Pınar Korkmaz
10.10-10.45 Meningoensefalitler (HSV, Sifilis) [PDF]
Selma Ateş
 
10.45-11.00 Ders Arası
 
11.00-11.40 Genital Sistem İnfeksiyonlarının Olgularla Tartışılması [PDF]
Funda Şimşek
11.40-12.20 Üriner Sistem İnfeksiyonları [PDF]
Hande Arslan
 
12.20-13.00 Öğle Yemeği
 
13.00-13.30 Nefes Kontrol (Buz kırma)
 
13.30-15.00 Viral Kanamalı Ateşler [PDF]
Aysel Kocagül-Çelikbaş
Sepsiste Güncel Bilgiler [PDF]
Neşe Demirtürk
LAP’lı Olguya Yaklaşım [PDF]
Vildan Avkan-Oğuz
 
15.00-15.15 Ders Arası
 
15.15-15.55 Solunum Yolu İnfeksiyonları [PDF]
Esra Kazak
15.55-16.35 Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları [PDF]
Emel Azak
 
16.35-16.45 Ders Arası
 
16.45-17.15 Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar (Sıtma ve Layşmanyoz) [PDF]
İlkay Karaoğlan
17.15-17.55 Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş [PDF]
Filiz Pehlivanoğlu
17.55-18.15 Son Test ve Günün Değerlendirilmesi
 
Sosyal Etkinlik
   
3. GÜN 7 Aralık 2022, Çarşamba
   
Teorik Eğitim Gün Sorumluları: Süda Tekin, Faruk Karakeçili
 
08.30-09.00 Güne Isınma ve Ön Test
 
09.00-09.10 Ders Arası
 
09.10-10.40 Zoonotik İnfeksiyonlar (Tularemi, Lyme) [PDF]
Çiğdem Ataman-Hatipoğlu
Bruselloz Klinik Tutulumlar ve Tedavi Yönetimi [PDF]
Şebnem Eren Gök
Güncel Rehber Eşliğinde Kuduz [PDF]
Faruk Karakeçili
 
10.40-10.50 Ders Arası
 
10.50-12.00 Hastane İnfeksiyonları Tanımları (Yönetimi) [PDF]
Süda Tekin
Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü, El Hijyeni [PDF]
Yasemin Ersoy
 
12.00-13.00 Öğle Yemeği
 
13.00-14.00 Hastanede Salgın Analizi ve Yönetimi [PDF]
Nazlım Aktuğ-Demir
Sterilizasyon Süreçleri [PDF]
Gökhan Aygün
 
14.00-14.10 Ders Arası
 
14.10-14.50 Çoklu Dirençli Mikroorganizmalarda Olgu Temelli Yönetim [PDF]
Halis Akalın
14.50-15.30 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları [PDF]
Neşe Saltoğlu
 
15.30-15.40 Ders Arası
 
15.40-16.20 Kemik ve Eklem İnfeksiyonları (Osteomiyelit-Septik Artrit) [PDF]
Barçın Öztürk
16.20-17.00 Kemik ve Eklem İnfeksiyonları (Protez İnfeksiyonları) [PDF]
Öznur Ak
 
17.00-17.30 Son Test ve Günün Değerlendirilmesi
 
Sosyal Etkinlik
   
4. GÜN 8 Aralık 2022, Perşembe
   
  Teorik Eğitim Gün Sorumluları: Funda Memişoğlu, Asuman İnan
 
08.30-09.00 Güne Isınma ve Ön Test
 
09.00-09.40 Tüberküloz Olgusunun Tedavi Yönetimi (Akciğer) [PDF]
Funda Memişoğlu
09.40-10.20 Tüberküloz (Akciğer dışı) [PDF]
Şua Sümer
 
10.20-10.30 Ders Arası
 
10.30-11.10 Kan Merkezinin Temel Prensipleri [PDF]
Yasemin Heper
 
11.10-11.20 Ders Arası
 
11.20-12.20 KİDOK Teorik Test Sınavı
Uygulamalı Pratik Eğitim Gün Sorumluları: Asuman İnan, Sebahat Aksaray, Gökhan Aygün, Elif Aktaş, Emel Yılmaz, Funda Memişoğlu, Süda Tekin, Barçın Öztürk, Faruk Karakeçili
 
13.30-15.55 Laboratuvar Yetkinlik Teorik Programı
 
16.30-20.00 18. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı (TEORİK)
 
Sosyal Etkinlik
   
5. GÜN 9 Aralık 2022, Cuma
   
Uygulamalı Pratik Eğitim Gün Sorumluları: Asuman İnan, Sebahat Aksaray, Gökhan Aygün, Elif Aktaş, Emel Yılmaz, Funda Memişoğlu, Süda Tekin, Barçın Öztürk, Faruk Karakeçili, Şua Sümer
   
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarlar
   
  Laboratuvar Yetkinlik Pratik Programı
   
6. GÜN 10 Aralık 2022 Cumartesi
   
09.00 18. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı (PRATİK)
   
  Kahve Arası
   
Ayrılış