Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler

SON BAŞVURU TARİHİ
04 Nisan 2014

OKUL TARİHİ
16-19 Nisan 2014

OKUL MERKEZİ
Tüm bilimsel program ve konaklamalar Boyalık Beach Hotel, Çeşme- İzmir’de gerçekleşecektir.

OKULUN AMACI
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında bilgilerin güncellenmesi ve yeterlik sınavına hazırlık.

OKULUN BİLİMSEL KAPSAMI
Sistemlere göre infeksiyon hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji, tanı, tedavi, korunma kontrolüyle ilgili güncel bilgilerin gözden geçirilmesi.

OKULUN KATILIMCI SAYISI
Kırk beş kişi

KATILIM KOŞULLARI

 • Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.
 • Başvuracakların Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.
 • 11. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı (8 Haziran 2014)’na başvuran İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi almakta olan son yıl asistanlarına öncelik tanınacaktır.
 • Daha önceki yeterlik sınavına hazırlık okullarına katılmayanlar kabul edilecektir.
 • Katılımcıların tüm oturumlara katılmaları zorunludur.
 • Katılımcıların okul ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.

İZLENECEK YÖNTEM

A)   Modüller: Belli başlı organ sistemlerine ait modüller oluşturulacaktır.

Her modülün bileşenleri:

 • Isınma (sadece ilk oturumlarda)
 • Bir veya iki olgu sunumu
 • Katılımcıların sunulan olgular üzerinden, eğitim materyallerinden yararlanarak sistem infeksiyonuyla ilgili bilgilerini güncellemesinin ve  interaktif bir şekilde sunulmasının sağlanması
 • Modüldeki sistem infeksiyonuyla ilgili teorik dersin anlatılması
 • Her modülden önce ve sonra aynı soruları içeren (10 tane çoktan seçmeli, kısa cevaplı, doğru / yanlış, eşleştirmeli vb.) testin uygulanması

B)    Final sınavı: Çoktan seçmeli ve tek doğru yanıtlı 100 soruyla 2 saatlik sınav, yeterlik sınavının teorik aşamasının bir deneme sınavı olarak gerçekleştirilecektir.