Şifremi Unuttum

11. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı 8 Haziran 2014’te Yapılıyor!

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın Yeterlik (Board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 8 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul ve Ankara’da 11. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.  Yeterlik Belgesi alabilmek için sınavın  her iki aşamasında da başarılı olmak gerekmektedir. Son yıl asistanları sınavın teorik aşamasına girerek uzmanlık sınavı öncesi kendilerini değerlendirme fırsatı bulabilirler. Başarılı olanların yeterlik belgelerine sahip olabilmeleri için uzmanlık belgelerini aldıktan sonra sınavın ikinci aşamasına katılmaları yeterlidir.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncelleme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge kazandıracaktır. İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını elde edeceğini; ayrıca Klimik Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz.

Bu yılki sınavın öncesinde 16-19 Nisan 2014 tarihlerinde Çeşme-İzmir’de Yeterlik Kurulumuzun Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından Klimik Bahar Okulu 2014 düzenlenmiştir. Konusu Yeterlik Sınavına Hazırlık olan bu etkinliğin düzenlenmesinin başlıca amacı da 11. Yeterlik Sınavı’na katılımın özendirilmesidir.

Sizi 11. Yeterlik Sınavı’na başvurarak uzmanlık alanımızda sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinizi İHKMEYK Yeterlik Belgesi ile taçlandırmaya davet ediyor ve başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ                                                      Prof. Dr. Ayşe YÜCE
İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı                   İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı

Kapak
Davet
Sınav Kılavuzu
Başvuru Formu
Yazışma Adresi

Duyurunun Tamamı