Şifremi Unuttum

Çağrı

Uzmanlık derneğimizin bünyesindeki çalışmaları, bundan 10 yıl öncesine uzanan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) asistanları, iki yıldan beri Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Komisyonu’nun çatısı altında, zorunlu hizmet yükümlüğü olan genç uzmanların gereksinimlerine de yanıt verecek biçimde etkinliklerini sürdürmektedir.

AGUH Komisyonu, üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda 22-23 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da bir AGUH 2013 Temel Eğitim Programı gerçekleştirecektir.  Bu etkinlik sırasında, İHKM uzmanlık eğitiminin sorunlarının paylaşılması,  çözüm yollarının tartışılması ve çözüm için gerekli adımların atılması; laboratuvar ve klinikte sık karşılaşılan İHKM uygulamalarının temellerinin gözden geçirilmesi; genç İHKM uzmanlarının günlük pratiklerinde sık karşılaşacakları ve İHKM uzmanlık eğitimi sırasında daha fazla yer verilmesi gereken konuların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Bu programda yer alan AGUH Komisyonu üyelerinin yanı sıra değerli eğiticilerimizin sunumları, inanıyoruz ki, bizi hedefimiz olan eğitimde standardizasyon ve kaliteye bir adım daha yaklaştıracaktır. İlk akşamki yemekli Boğaziçi turu ise günün yorgunluğunu atmak için iyi bir fırsat olacaktır.

Tüm İHKM asistanlarını ve genç İHKM uzman hekimlerini AGUH 2013 Temel Eğitim Programında  bir araya gelmeye ve deneyimlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Dr. Okan DERİN Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Klimik AGUH Yürütme Kurulu
Asistan Temsilcisi
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları (Klimik) Derneği Başkanı