Şifremi Unuttum

Başvuru Koşulları

SON BAŞVURU TARİHİ

14 Nisan 2017 Cuma Saat 17.00

SİMPOZYUM TARİHİ

12 – 14 Mayıs  2017

SİMPOZYUM MERKEZİ

Anemon Malatya Hotel, Malatya

SİMPOZYUM AMACI

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi yapan veya uzman olarak çalışan hekimlere; akut viral hepatitlerde tedavi endikasyonları, kronik viral hepatitlerin epidemiyolojisi, tanısı ve tedavisi ile viral hepatitler nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanmış hastaların kronik viral hepatit yönetimi hakkında güncel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

SİMPOZYUM KATILIMCI SAYISI

50 kişi

SİMPOZYUM KOŞULLARI

Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Başvuracakların Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.

Katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.