Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu günden beri kendi alanıyla ilgili yeniliklere ışık tutan bilimsel toplantılar düzenlemeye devam etmektedir. Bunlar arasında Klimik Hepatit Akademisi özel bir yer tutmaktadır. Bu toplantılarda uzmanlık eğitimi alan asistanların bilgi düzeyinin artırılması ve bakış açısının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Geleneksel olarak yapılan bu etkinliğin yedincisi 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Klimik Hepatit Akademisi 2019 olarak adlandırdığımız ve güzel şehrimiz Edirne’de gerçekleştireceğimiz bu etkinlik öncelikle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlara yönelik olmakla birlikte, kontenjanın yeterli olması durumunda daha önce bu eğitime katılmamış olan uzmanları da kapsayacaktır. Bu etkinlik sırasında ders konuları viral hepatitlere ilişkin temel bilgilerden oluşacaktır. Klimik Hepatit Akademisi 2019’a toplam 50 katılımcı kabul edilecek ve katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular ‘’Başvuru Formu’’ doldurularak yapılmalıdır.

Klimik Hepatit Akademisi 2019’un viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına güncel bilgilerle ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler, bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan ilaç firmalarına (Abbvie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti., Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) teşekkürlerimizi sunarız.

Akademinin Programına ulaşmak için [Tıklayınız].
Akademinin Amacı ve Katılım Koşulları için [Tıklayınız].

Sevgi ve saygılarımızla.

Doç. Dr. Funda ŞİMŞEK

Klimik Hepatit Akademisi 2019

Düzenleme Kurulu Başkanı