Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler

SON BAŞVURU TARİHİ
6 Aralık 2017 Çarşamba Saat 17.00
AKADEMİ TARİHİ
18-21 Ocak 2018
AKADEMİ MERKEZİ
Novotel Diyarbakır, Diyarbakır
AKADEMİNİN AMACI
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına akut ve kronik viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin verilmesi.Öncelikle uzmanlık eğitimi almakta olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına yönelik olmakla birlikte kontenjanın yeterli olması durumunda uzmanları da kapsayacaktır.
AKADEMİNİN KATILIMCI SAYISI
50 kişi
KATILIM KOŞULLARI
Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.
Başvuracakların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olmaları, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları ve üye ödenti borçlarının olmaması gereklidir.
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü yılındaki asistanlara öncelik tanınacak olup, başvurusu tarihine göre değerlendirilecektir.
Katılımcıların tüm oturumlara katılmaları zorunludur.
Katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.