Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu günden beri kendi alanıyla ilgili ancak farklı formatlarda çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemiştir. Bunlar arasında Klimik Hepatit Akademisi özel bir yer tutmaktadır. Geleneksel olarak yapılan bu etkinliğin altıncısı 18-21 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Klimik Hepatit Akademisi 2018 olarak adlandırdığımız ve Diyarbakır’da gerçekleştireceğimiz bu etkinlik öncelikle İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlara yönelik olmakla birlikte, kontenjanın yeterli olması durumunda daha önce bu eğitime katılmamış olan uzmanları da kapsayacaktır. Bu etkinlik sırasında ders konuları viral hepatitlere ilişkin temel bilgilerden oluşacaktır. Klimik Hepatit Akademisi 2018’e toplam 50 katılımcı kabul edilecek ve katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Klimik Hepatit Akademisi 2018’in viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına güncel bilgilerle ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler, bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

Klimik Hepatit Akademisi 2018

Düzenleme Kurulu Başkanı