Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu günden beri kendi alanı ile ilgili ancak farklı formatlarda çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemiştir. Bunlar arasında Klimik Hepatit Akademisi özel bir yer tutmaktadır. Geleneksel olarak yapılması planlanan bu etkinliklerin üçüncüsünü 22-25 Ocak 2015 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştireceğiz.

Klimik Hepatit Akademisi 2015 olarak adlandırdığımız ve Çanakkale’de gerçekleştireceğimiz bu etkinlik öncelikle uzmanlık eğitimi almakta olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına yönelik olmakla birlikte kontenjanın yeterli olması durumunda uzmanları da kapsayacaktır. Bu etkinlik sırasında ders konuları viral hepatitlere ilişkin temel bilgilerden oluşacaktır. Klimik Hepatit Akademisi 2015‘e toplam 40 katılımcı kabul edilecek ve katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Klimik Hepatit Akademisi 2015‘in viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına güncel bilgilerle ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler, bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
Klimik Hepatit Akademisi 2015
Düzenleme Kurulu Başkanı