Şifremi Unuttum

Genel Bilgiler

SON BAŞVURU TARİHİ

22 Aralık 2013 Pazar Saat 17.00

AKADEMİ TARİHİ

23-26 Ocak 2014

AKADEMİ MERKEZİ

Mersin HiltonSA, Mersin

AKADEMİNİN AMACI

Öncelikle  uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü  yılındakiler olmak üzere İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına akut ve kronik viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin verilmesi.

AKADEMİNİN KATILIMCI SAYISI

40 kişi.

KATILIM KOŞULLARI

  • Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.
  • Başvuracakların İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  uzmanlık eğitimi almakta olmaları, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmaları  ve üye ödenti borçlarının olmaması   gereklidir.
  • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  uzmanlık eğitiminin üçüncü ve dördüncü  yılındaki asistanlara öncelik tanınacaktır.
  • Katılımcıların tüm oturumlara katılmaları zorunludur.
  • Katılımcıların ulaşım, katılım ve konaklama giderleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından karşılanacaktır.