Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin viral hepatitlerle mücadeleye gönül vermiş üyelerince kurulan ve üye sayısı kısa sürede 100’ü aşan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) kurulduğu tarihten (XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Manavgat-Antalya) itibaren çalışmalarını baş döndürücü bir hızla sürdürmektedir. Viral hepatitlerin tanı, tedavi ve korunmasına yönelik çok yönlü aktivitelerin başlıcaları, simpozyumlar, ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsi kursları, antiviral direnç takibi ve Klimik Hepatit Akademisi olarak adlandırılan eğitim faaliyetleridir. İlki Klimik Hepatit Akademisi 2013 adıyla uzmanlık eğitiminin ilk iki yılı içindeki İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarına yönelik olarak planlanıp Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarıyla gerçekleştirilen bu eğitim etkinliğinin ikincisi, 23-26 Ocak 2014’te Mersin’de  yapılacaktır.

Klimik Hepatit Akademisi 2014’ün hedef kitlesi üçüncü ve dördüncü yıl İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanlarıdır. Klimik Hepatit Akademisi 2014’e de ilkinde olduğu gibi 40 katılımcı kabul edilecek ve ulaşım, katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin aktarılacağı bu etkinliğin meslektaşlarımızın viral hepatitlerle mücadelesine katkıda bulunacağını  umuyoruz.

Etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği veren Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Ali KAYA
Klimik Hepatit Akademisi 2014
Düzenleme Kurulu Başkanı