Şifremi Unuttum

Program

20. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

3 Mayıs 2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, 3. Nolu Derslik

09.00-09.15 Açılış

Doç Dr Yunus GÜRBÜZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Ankara

09.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi. Teorik Bilgi ve Uygulama

Dr. Öğr. Görevlisi Güle ÇINAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

12.00-13.30  Öğle Yemeği

13.30-14.00  Türkiye’de Kronik Viral Hepatitlerin Dünü, Bugünü, Yarını

Prof. Dr. İsmail BALIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

14.00-14.30  Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

14.30-14.45  Kahve Molası 

14.45-15.15  Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji

Prof. Dr. Berna SAVAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Padyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Saba KİREMİTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Padyoloji Anabilim Dalı, Ankara

15.15-16.00 Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Doç. Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Berna SAVAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Saba KİREMİTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Padyoloji Anabilim Dalı, Ankara

16.00-16.45  Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Elif Mükime SARICAOĞLU
Bartın Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bartın

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Berna SAVAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Saba KİREMİTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Padyoloji Anabilim Dalı, Ankara

16.45-17.00 Sertifika Töreni ve Kapanış