Şifremi Unuttum

Program

Fotoğraflar İçin [Tıklayınız]

19. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

5 Ekim 2018 Anabina Toplantı Salonu

09.00-09.15 Açılış 

Prof. Dr. Vural KAVUNCU
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cem ALGIN
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Uzm. Dr. İsmail ZEHİR
Kütahya İl Sağlık Müdürü

Doç. Dr. Orhan ÖZATİK
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KORKMAZ
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

09.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi. Teorik Bilgi ve Uygulama

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KORKMAZ
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

12.00-13.30  Öğle Yemeği

13.30-14.00  Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

14.00-14.30  Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji 

Doç. Dr. Ayşenur Değer 
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya

14.30-14.45  Kahve Molası 

14.45-15.30  Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu

Dr. Öğr. Üyesi Duru Mıstanoğlu-Özatağ
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi

Doç. Dr. Ayşenur Değer 
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya

15.30-16.15  Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu Çölyak Hastalığı

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çoşgun 
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Kütahya

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Metin Hüseyin METİNEREN
Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya

16.15-16.30 Sertifika Töreni ve Kapanış