Şifremi Unuttum

Program ve Sunumlar

Fotoğraflar için [Tıklayınız]

17. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09.15-09.30 Açılış

Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
17. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu Düzenleme Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. Yunus GÜRBÜZ
Ankara 2. Bölge, Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı 

09.30-10.45 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR PDF
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir

10.45-11.00 Kahve Molası 

11.00-12.00 Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Doç. Dr. Nesrin TÜRKER
PDF
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir 

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi

Prof. Dr. Fatma Hüsniye DİLEK PDF
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir 

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.30 Kronik Hepatit C Olgusu 

Olgu Sunumu
Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
PDF
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Fatma Hüsniye DİLEK PDF
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

14.30-15.15 Sertifika Töreni ve Kapanış