Şifremi Unuttum

Program

16. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

 09.00-09.15 Açılış

Prof. Dr. İlhami ÇELİK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

09.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi. Teorik Bilgi ve Uygulama

Prof. Dr. İlhami ÇELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Radyoloji Kliniği

12.00-13.30  Öğle Yemeği

13.30-14.00  Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Uzm. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Radyoloji Kliniği

14.00-14.30  Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji 

Prof. Dr. Kemal DENİZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

14.30-15.15  Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Zehra BEŞTEPE DURSUN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi

Prof. Dr. Kemal DENİZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

15.15-15.30  Kahve Molası 

15.30-16.15  Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Orhan YILDIZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Kemal DENİZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

16.15-16.30 Kapanış ve Dilekler