Şifremi Unuttum

Olgular Eşliğinde Tüberküloz Tanısı Çalıştayı (24 Kasım 2018, İstanbul)

Tarih : 24 Kasım 2018
Yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konferans Salonu, İstanbul

Fotoğraflar İçin [Tıklayınız]

Düzenleme Kurulu

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu

Çalıştaya katılım ücretsizdir. Kayıt Formu İçin [Tıklayınız]

Program

9:00-9:30 Kayıt
9:30-10:00 Açılış Konuşmaları
10:00-12:30 OTURUM 1: Tüberkülozun Laboratuvar Tanısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Mustafa ÖZYURT
Örneklerin Alınması, Gönderilmesi, Saklanması ve İşlenmesi
Meltem UZUN
Mikroskobik inceleme
Nevin SARIGÜZEL
11.00-11.15 Kahve arası
11.15-12.30 Kültür, İdentifikasyon ve İlaç Duyarlılık Testi
Işın AKYAR
Moleküler Tanı ve Genotiplendirme
Tanıl KOCAGÖZ
Latent Tüberküloz
Nuri ÖZKÜTÜK
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 OTURUM 2: Olgular Eşliğinde Akciğer Tüberkülozu Tanısı
Oturum Başkanları: Zeki KILIÇASLAN, Tanıl KOCAGÖZ
Konuşmacılar: Zeki KILIÇASLAN, Aylin BABALIK, Filiz ÖZTÜRK
14:45-15:00 Kahve arası
15:00-16:30 OTURUM 3: Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısı
Oturum Başkanları: Ayşe YÜCE, Sesin KOCAGÖZ
Lenf Bezi Tüberkülozu
Gönül ŞENGÖZ
MSS Tüberkülozu
Funda ŞİMŞEK
Kemik-Eklem Tüberkülozu
Filiz PEHLİVANOĞLU
Miliyer Tüberküloz
Ali MERT
16:30-16:45 Kahve arası
16:45-18:00 OTURUM 4:  Özel Konakta Tüberküloz Tanısı
Oturum Başkanları: Ali MERT, Engin SEBER
HIV/AIDS’li Hastalar
Nevin SARIGÜZEL
Solid Organ/Kemik İliği Transplantlı Hastalar
Özlem TÜNGER
18:00-18:30 Çalıştay Raporunun Hazırlanması ve Kapanış