Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Klimik Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) olarak, 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde, Ankara’da “İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlarda Tartışmalı Konular: Multidisipliner  Yaklaşımlar” başlıklı bir simpozyum düzenlemekteyiz.

Klimik İEÇG olarak, ilk simpozyumumuzu,  2017 yılında İstanbul’da “İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler”başlığında gerçekleştirmiştik.  Endokardit tanısı, tedavisi ve takibi sırasında multidisipliner yaklaşıma vurgu yapan ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanı dışındaki uzmanlık alanlarıyla birlikte yürütülen oturumlar, tartışmalar simpozyuma katılanlar açısından çok verimliydi.

Bu simpozyumda da  endokardit ve  diğer kardiyovasküler infeksiyonlara ilişkin “tartışmalı” konuları, yine endokardit ekibinin tüm bileşenleriyle birlikte ele alacağız. Bilimsel ve güncel bilgiler çerçevesinde, günlük pratiğimize özgü yaklaşımlar üzerinde duracağız.

Klimik İEÇG olarak, diğer uzmanlık derneklerinin temsilcileriyle birlikte hazırladığımız  ve yayımlanma aşamasında olan “Türkiye İnfektif Endokardit Tanı, Tedavi ve Önleme Uzlaşı Raporu-2019”u da  birlikte gözden geçirme olanağı bulacağız.

Endokardit ve diğer kardiyovasküler infeksiyonlara ilişkin sorularımıza/sorunlarımıza ışık tutacağını umduğumuz simpozyumumuzda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,

Dr. Özlem KURT-AZAP
Simpozyum Başkanı ve İEÇG Üyesi
Dr. Yasemin  TEZER-TEKÇE
Simpozyum Sekreteri ve İEÇG Üyesi

Başvuru Formu İçin [Tıklayınız]