Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Klimik Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) olarak, 25 Aralık 2021 tarihinde, Ankara’da “Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda İnfektif Endokardit” başlığıyla bir simpozyum düzenliyoruz.

Bu simpozyumun amacı bir infeksiyon hastalığı olarak mortalitesi çok yüksek olan infektif endokarditle ilgili güncel bilgilerin gözden geçirilmesi, ilgili diğer birimlerle olan ortak infeksiyon ve infeksiyon dışı sorunların incelenmesi, tanı ve tedavisindeki yaklaşımlarla ilgili çözüm önerilerini belirleyebilmektir. İnfektif endokarditte mortalitenin ve morbiditelerin azaltılabilmesi için, hastaların takip ve tedavisi için ortak bir yaklaşım oluşturulup infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, nefrolog, kardiyolog, kalp damar cerrahı, diş hekimi, radyolog ve nükleer tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle simpozyumumuza, infektif endokarditli hastaların tanı ve tedavisinde rol alan diğer branşların da katılımına büyük önem veriyor, bu katılımın artırılabilmesi için ilgili uzmanlık dernekleriyle görüşerek gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Simpozyumun, ülkemizdeki infektif endokarditli hastalara bakım veren tüm hekimlerin bilgi ve uygulama birikimine katkı sunacağını, infektif endokardit ekiplerinin gerekliliğini ortaya koyacağını umuyor ve 25 Aralık 2021 tarihlerinde sizlerle Ankara’da birlikte olmayı ümit ediyoruz. Simpozyumuza “çevrim içi” katılmanın da mümkün olacağını bildirmek isteriz. Etkin ve çoğul bir simpozyum olması dileğiyle şimdiden hoş geldiniz.

Prof. Dr. Atahan Çağatay
Simpozyum Başkanı ve İEÇG üyesi

Uzm. Dr. Yeşim Uygun Kızmaz
Simpozyum ve İEÇG sekreteri