Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Gerek dünyada gerek ülkemizde kronik yara sorunu her geçen gün önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmakta ve bizlerin bu alanda etkinleşmesi önem kazanmaktadır. Kronik yara dediğimizde ilk aklımıza gelen bası yaraları, venöz ülserler ve diyabetik ayak yaralarıdır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre bu gün ülkemizde sadece diyabetik ayak sorunu ile karşı karşıya bulunan yaklaşık 500 bin hasta olduğu tahmin edilmektedir. Diyabetik ayağa bağlı ampütasyonların %60’ında neden ise infeksiyondur. Bu nedenle biz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına bu hastaların ampütasyondan korunması için büyük sorumluluk düşmektedir. Bu amaçla Klimik Derneği bünyesinde Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG) oluşturulmuş ve konu ile dernek ve uzmanlık alanlarının destekleri ile bu güne kadar dört Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu düzenlenmiş aynı zamanda ülkemizde bir ilk olan konu ile ilgili bir Uzlaşı Raporu hazırlanmıştır.

Çalışma grubumuz şimdi yine bir ilki gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşamaktadır. Ülkemizde ilk kez İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına, uzmanlık öğrencilerine ve konuya ilgi duyan hekim ve hemşirelere yönelik “Uygulamalı Yara Bakım Kursu“nu Eskişehir’de düzenleyeceğiz. Bu kurs ile gerek uzmanlık alanın çalışanlarımızın gerekse konuya ilgi duyan diğer sağlık çalışanlarının yara tedavisinde yetkinleşmesini sağlamak temel amacımızdır. Amacımız doğrultusunda bu kursumuzda kronik yara tedavisinde nelerin yapılması gerektiği, yara bakım ürünlerinin nasıl kullanıldığı, yaranın aşamalarına göre yaklaşımın nasıl olduğu teorik olarak anlatılacak ve uygulamalı olarak gösterilecektir. Ayrıca bir Yara Bakım Ünitesinin nasıl örgütlenmesi, nasıl çalışması gerektiği tartışılacaktır.

Eskişehir son yıllarda ülkemizde şehircilik anlayışı ile öne çıkan illerden biridir. Ülkemizdeki en büyük yara bakım ünitelerinden biri bu şehirdedir ve bu ünitenin başında da bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı meslektaşımız bulunmaktadır. Bu durum bile bizleri ne büyük sorumlulukların beklediğinin işaretidir.

Ayrıca bu kursa destek veren Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği’ne teşekkürlerimizi sunarız

Kronik yara ve tedavisine ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.

Saygılarımla.

Klimik Derneği DAİÇG Yürütme Kurulu Adına

Doç. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL