Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

Kronik yara ve bakımı her geçen gün önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik pratikte en sık karşılaştığımız yara tipleri; bası yaraları, venöz ülserler ve diyabetik ayak yaraları olmaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre bugün ülkemizde sadece diyabetik ayak sorunu ile karşı karşıya bulunan yaklaşık 500 bin hasta olduğu tahmin edilmektedir. Diyabetik ayağa bağlı ampütasyonların %60’ında neden ise infeksiyondur. Bu nedenle biz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına bu hastaların ampütasyondan korunması için büyük sorumluluk düşmektedir. Bu amaçla KLİMİK Derneği bünyesinde Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG) oluşturulmuş ve konu ile dernek ve uzmanlık alanlarının destekleri ile bugüne kadar beş Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Kursu düzenlenmiş aynı zamanda ülkemizde bir ilk olan konu ile ilgili bir Uzlaşı Raporu hazırlanmıştır.

Çalışma grubumuz daha önceki yıllarda başarı ile tamamladığı ve gelenekselleşmeye başlayan bir eğitim ile bu yılda karşınızdadır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına, uzmanlık öğrencilerine ve konuya ilgi duyan hekim ve hemşirelere yönelik “Uygulamalı Yara Bakım Kursu”nun ikincisi bu yıl 23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında şehitler diyarı Çanakkale’de düzenleyeceğiz. Bu kurs ile gerek uzmanlık alanın çalışanlarımızın gerekse konuya ilgi duyan diğer sağlık çalışanlarının yara tedavisinde yetkinleşmesini sağlamak temel amacımızdır. Amacımız doğrultusunda bu kursumuzda kronik yara tedavisinde nelerin yapılması gerektiği, yara bakım ürünlerinin nasıl kullanıldığı, yaranın aşamalarına göre yaklaşımın nasıl olduğu teorik olarak anlatılacak ve uygulamalı olarak gösterilecektir. Eğitim sırasında tartışmalı oturumlar ile kursiyerler, alanında uzman ve deneyimli meslektaşları ile tartışma ve uygulama yapma imkanı bulacaklardır. Ayrıca bir Yara Bakım Ünitesinin nasıl örgütlenmesi, nasıl çalışması gerektiği tartışılacaktır. 

Kronik yara ve tedavisine ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.

Saygılarımla.

KLİMİK Derneği DAİÇG Yürütme Kurulu Adına

Doç. Dr. Alper ŞENER