Şifremi Unuttum

Klimik 2013 Üçüncü Gün Sunumları

Fotoğraflar İçin [Tıklayınız]

15 Mart 2013 Cuma
Salon A Salon B Salon C
07.30-08.30 Uzmanıyla Tartışalım 1  Uzmanıyla Tartışalım 2 Uzmanıyla Tartışalım 3
Çoklu İlaç Dirençli Gram- Negatif Bakterilerle Nasıl Baş Edilir? İnfeksiyon Kontrolü Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Transplant Hastalarında İmmünoprofilaksi Nasıl Olmalıdır?
Halis AKALIN PDF Onur URAL
PDF WMV1 WMV2 WMV3 WMV4 WMV5 WMV6 WMV7 EXE
Servet ALAN PDF
08.30-09.30 Mini Simpozyum 4 Mini Simpozyum 5 Mini Simpozyum 6
Tüberkülozun Laboratuvar Tanısında Yenilikler
(Klimik Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Ülkemizde HIV/AIDS
(Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) 
Toplum Kökenli İnfeksiyonlarda
Güncel Durum-2
Oturum Başkanı: Ayşe YÜCE Oturum Başkanı:
Volkan KORTEN
PDF
Oturum Başkanı:
Günay TUNCER-ERTEM
İdantifikasyonda Yeni Yöntemler
Rıza DURMAZ PDF
HIV ve Tüberküloz
Muzaffer FİNCANCI PDF
Yumuşak Doku İnfeksiyonları
Neşe DEMİRTÜRK PDF
Direncin Saptanmasında Yeni Yöntemler
Cengiz ÇAVUŞOĞLU PDF
HIV ve Gebelik
Figen KAPTAN PDF
Üriner Sistem İnfeksiyonları
Fatma SARGIN PDF
IGRA Testleri ve Güncel Kullanım Rehberleri
Nuri ÖZKÜTÜK PDF
İntraabdominal İnfeksiyonlar
Nurcan BAYKAM PDF
09.30-10.30 Mini Simpozyum 7 Mini Simpozyum 8 Mini Simpozyum 9
Kronik Viral Hepatit: Koinfeksiyonların Ülkemizdeki Durumu ve Yönetimi
(Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Ülkemizde Orf Sorunu Erişkin Bağışıklaması: Güncel Durum
(Klimik Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanı:
Taner YILDIRMAK 
Oturum Başkanı:
Önder ERGÖNÜL
Oturum Başkanı: Esin ŞENOL
HBV/HCV Tedavisi Orf: Tanı ve Tedavisi Yeni Aşılar
Nesrin TÜRKER PDF Nur BENZONANA PDF Resul KARAKUŞ PDF
HBV/HDV Tedavisi Yanık Ünitesinde Orf Salgını Erişkin Bağışıklaması
Nazan TUNA PDF Ahmet ERKILIÇ PDF Ayşe ERBAY PDF
HBV/HIV ve HCV/HIV Tedavisi Özel Gruplarda Bağışıklama
Funda ŞİMŞEK PDF Asuman İNAN PDF
10.30-10.45 Çay / Kahve Arası
10.45-11.45 Uydu Simpozyum 3 
(Pfizer İlaçları A.Ş.’nce Düzenlenmiştir)
İAE Vizyonunda Soru-Yorum Tedavi seçeneklerinin olgu, sorular ve yanıtlar üçgeninde mercek altına alınacağı Tygacil® Uydu Sempozyumu
Moderatör:
Haluk ERAKSOY
Konuşmacılar 
Esin ŞENOL
Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
11.45-12.45 Yuvarlak Masa Toplantısı 
Uzmanlık Alanımızın Dünü, Bugünü ve Yarını 
Yöneten: Ayşe YÜCE

Tartışmacılar
Alpay ARI  
Yılmaz ATA
 Okan DERİN 
Onur URAL
12.45-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Mini Simpozyum 10 Mini Simpozyum 11 Olgu Tartışması 2
Solid Organ Transplantasyonu ve İnfeksiyon Mülteci Kampları ve İnfeksiyon Sorunları Paraziter İnfeksiyonlar
Oturum Başkanı:
Hande ARSLAN
Oturum Başkanı:
Osman Şadi YENEN
Yöneten: Safiye HELVACI
Viral İnfeksiyonlar:
Tanı ve Tedavi  
Filiz GÜNSEREN PDF
Halk Sağlığı Açısından Yönetimi
İbrahim KORUK PDF

Tartışmacılar
Toksoplazmoz
Fungal İnfeksiyonlar:
Tanı ve Tedavi
İnfeksiyon Hastalıkları Açısından Yönetimi Ediz TÜTÜNCÜ PDF
Yasemin ERSOY PDF Süda TEKİN-KORUK PDF
Layşmanyoz
Ali KAYA PDF
Sıtma
Yunus GÜRBÜZ PDF
14.50-18.30 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
14. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
18.30-19.30 Poster Tartışması 2
Oturum Başkanı: Nefise ÖZTOPRAK-ÇUVALCI
22.00-24.00 Sosyal / Kültürel Program