Şifremi Unuttum

Davet

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın yeterlik (board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl 15. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı 12-16 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan KLİMİK Derneği Okulu (KİDOK) kapsamında KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP) sonrasında 17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yeterlik Belgesi alabilmek için sınavın  her iki aşamasında da başarılı olmak gerekmektedir.

Uzmanlık eğitiminin son yılında teorik sınavda başarılı olmuş olan uzmanlarımızın sadece uygulama aşamasına girerek yeterlik belgesine sahip olabileceklerini hatırlatırız.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncelleme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge kazandıracaktır.

İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını elde edeceğini; ayrıca Klimik Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz.

Uzmanlık alanındaki bilgi ve becerilerinizi belgeleyeceğiniz bu sınava katılımınızı bekliyor; yeterlik sınavında başarılı olan dernek üyelerimizin bir sonraki kongremizde kongre katılım ve konaklama burs  hakkı elde edeceklerini müjdeleyerek şimdiden başarı dileklerimizi iletiyoruz.

 

Prof. Dr. Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN

İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Onur URAL

İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı

İrtibat Telefonu: 0 541 419 65 55